Nieuws

Hoe motiveer je de patiënt om meer te bewegen?

Gepubliceerd
29 juli 2016
Overtuig de patiënt dat hij zelf voor verandering kan zorgen. Vraag de patiënt hoe je daarbij kunt helpen. Begin met kleine stapjes. Maak frequente vervolgafspraken. Laat zien dat je betrokken bent. Voor de huisarts lijken deze vijf strategieën het meest effectief om de patiënt te motiveren tot meer beweging. Er is al veel evidence voor een positieve relatie tussen fysieke activiteiten en gezondheidsuitkomsten. Het ontbreekt echter aan goed bewijs hoe de huisarts de patiënt gemotiveerd krijgt om meer te bewegen.
Green et al. hebben op innovatieve wijze gekeken hoe huisartsen het gedrag van hun patiënten het best kunnen beïnvloeden. In dit onderzoek naar de strategieën van tien artsen bij in totaal 7144 patiënten in een Amerikaanse eerstelijnskliniek werd gemeten hoeveel verandering er was in fysieke activiteit tussen 2010 en 2012. Daarna werden de artsen in twee groepen ingedeeld: de groep met de grootste toename in activiteit en een groep met de minste toename. De onderzoekers vroegen de artsen in een interview naar de strategieën die zij gebruikten om hun patiënten meer te laten bewegen.
De tien artsen die de meeste toename in activiteit van hun patiënten realiseerden gebruikten bovengenoemde vijf strategieën het meest, gemiddeld gebruikten ze 3,9 van deze vijf strategieën.
Het lijkt aannemelijk dat deze strategieën ook toe te passen zijn door de Nederlandse huisarts, al zijn deze plannen slechts in een kleine groep geëvalueerd en niet getoetst ten opzichte van een andere strategie. Deze strategieën zijn echter los van elkaar eerder als effectief naar voren gekomen in onderzoek en een combinatie van deze strategieën past bij de holistische aanpak van de huisarts.
Jurgen Damen

Literatuur

  • 1.Green J, et al. Supporting patient behavior change. Approaches used by primary care clinicians whose patients have an increase in activation level. Ann Fam Med 2016;14:148-54.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen