Nieuws

Hoe zat het ook alweer met de vroege opsporing van hiv?

Gepubliceerd
1 december 2022
Huisartsen spelen een belangrijke rol in de vroege opsporing van hiv-infecties. Denk aan het aanbieden van hiv-tests aan patiënten met een verhoogd risico op een soa en aan patiënten met klachten die kunnen passen bij een hiv-infectie. Huisartsen verzorgen het grootste deel van de soa-consulten, maar er is ook ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit het onderzoek van Bogers et al. dat H&W eerder dit jaar publiceerde.
0 reacties

Bogers et al. onderzochten hoe vaak huisartsen op hiv testen en vergeleken de uitkomsten met het aantal hiv-tests dat de Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s) uitvoeren. Uit hun onderzoek bleek dat er tussen huisartsen en CSG’s aanzienlijke demografische en regionale verschillen bestonden in het aantal hiv-tests per 10.000 personen. De bevindingen wijzen erop dat huisartsen nog een slag kunnen maken in het tijdig opsporen van hiv, wat onder andere verdere hiv-transmissie kan voorkomen. 

Aantallen 

In Nederland leven naar schatting 23.700 mensen met hiv, van wie 7% dit nog niet weet. Hoewel er in Nederland steeds minder nieuwe hiv-infecties voorkomen, blijft testen op hiv een belangrijke strategie voor tijdige opsporing, behandeling en hiermee transmissiereductie.  

Vaker testen 

Huisartsen stellen een derde van de hiv-diagnoses, waarvan 44% in een laat stadium. Daarbij is er sprake van een ernstig verlaagde cellulaire afweer of aids. Eerder onderzoek toonde aan dat kansen voor vroegere opsporing van hiv in de huisartsenpraktijk nog beter benut kunnen worden. Zo verrichtten huisartsen bij een derde van de soa-consulten bij mensen met een hoog risico op hiv geen hiv-test, terwijl de NHG-Standaard Het soa-consult dit wel adviseert.  

Wat kunt u nog meer doen? 

Om met Jan van Bergen, huisarts en hoogleraar hiv en soa, te spreken: ‘Hou een beetje van je patiënten, en praat met ze over seksualiteit’. Goed luisteren dus en doorvragen, zoals Van Bergen vorige jaar betoogde in een interview met H&W. Daarin wees hij ook al op de onderdiagnostiek bij hiv.

Meer weten?  

Lees het artikel van Bogers et al. en het interview met Van Bergen er nog eens op na. Op 1 december is het Wereld Aids Dag; een mooi moment om de vroege opsporing van hiv weer op de kaart te zetten. 

Literatuur

  • Bogers SJ, et al. Op weg naar 0 nieuwe hiv-infecties door pproactief testen. Huisarts Wet 2022;65(4):24-7.
  • Van Wijck F, et al. ‘Hou een beetje van je patiënten, en praat met ze over seksualiteit.’ Huisarts Wet 2021;64(9):28-30.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen