Nieuws

Hogere levensverwachting na bariatrische chirurgie

Gepubliceerd
16 februari 2015

Patiënten met fors overgewicht die zich hiervoor laten opereren, leven langer in vergelijking met niet-geopereerde patiënten. Zowel de 5- als de 10-jaarsoverleving na bariatrische chirurgie zijn aanzienlijke langer bij geopereerde patiënten. Dat lijkt een positief verhaal voor patiënten die kampen met flink overgewicht.

Voor het onderzoek zijn gedurende 14 jaar 2500 patiënten gevolgd die bariatrische chirurgie ondergingen vanwege ernstige obesitas. De onderzoekers vergeleken deze patiënten in een retrospectief, niet-gerandomiseerd observationeel onderzoek, met ruim 7500 niet-geopereerde controlepatiënten die onder andere een vergelijkbare leeftijd en BMI hadden. De gemiddelde leeftijd in beide groepen was ongeveer 52 jaar en de gemiddelde BMI 47 kg/m2.

De cumulatieve sterfte in de geopereerde groep is na 1 jaar 2,4%, na 5 jaar 6,4% en na 10 jaar 13,8%. De sterfte in het eerste jaar na de operatie lijkt iets hoger in de geopereerde groep maar dat verschil is statistisch niet-significant. Na een langere periode is er wel een duidelijk verschil tussen de controle- en de interventiegroep. Na correctie voor de gebruikelijke risicofactoren is er na 5 jaar een daling van de sterfte in de geopereerde groep van ongeveer 45%, die na 10 jaar nog steeds aanwezig is.

Vooralsnog lijken deze resultaten te wijzen op een gunstig verband tussen een bariatrische chirurgische ingreep en de totale levensverwachting. De resultaten bevestigen ook reeds eerder gepubliceerd onderzoek. We moeten deze positieve geluiden voor obese patiënten echter met enige voorzichtigheid interpreteren. Allereerst blijkt uit dit onderzoek niet welk type bariatrische ingreep de voorkeur heeft. Er zijn veel verschillende ingrepen geïncludeerd in dit onderzoek en de resultaten worden niet voor elke ingreep afzonderlijk uitgesplitst. Bovendien ligt de gemiddelde BMI relatief hoog. In Nederland ligt de BMI-grens voor bariatrische chirurgie bij 40 kg/m2 en het is de vraag of de resultaten hetzelfde zijn voor patiënten met relatief minder overgewicht. Ten slotte betreft het een niet-gerandomiseerd onderzoek waarbij de gevonden verschillen in overleving ook het gevolg kunnen zijn van de selectieprocedure.

Maar, ook als onomstotelijk vast komt te staan dat bariatrische chirurgie de levensverwachting verbetert, dan nog blijft voorkomen beter dan genezen.

Arterburn DE, et al. Association Between Bariatric Surgery and Long-term Survival. JAMA 2015;313:62-70. doi:10.1001/jama.2014.16968.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen