Nieuws

Huisarts & kanker

Gepubliceerd
9 januari 2014
Met het begin van het nieuwe jaar is de blik vooruit, wat zal 2014 ons brengen? Ik ben niet goed in voorspellingen, maar ik vermoed dat het darmkankerscreeningsprogramma dat dit jaar van start moet gaan (zie het NHG-Standpunt in het decembernummer) een van de onderwerpen is die dit jaar onze aandacht zal vragen.

Diagnostiek

Kanker is een onderwerp dat elke dag in onze gedachten is. Kanker maakt bij veel klachten die wij overdag zien deel uit van onze differentiaaldiagnose. Het is de aandoening die we, terwijl we in eerste instantie aan een ‘gewone’ kwaal denken, toch even willen uitsluiten. In die zin neemt kanker in ons denken altijd een belangrijke plaats in. Gelukkig stellen we deze diagnose uiteindelijk maar in een klein aantal gevallen. Wanneer dat zo is, betekent het vaak een snelle verwijzing. Tijdens het diagnostisch en behandeltraject in het ziekenhuis heb je als huisarts meestal telefonisch contact met de patiënt om te horen hoe het allemaal loopt.

Behandeling

Bij de behandeling van kanker door de specialist spelen nieuwe geneesmiddelen een steeds belangrijkere rol. U hoort van de patiënt dat hij een behandeling krijgt met monoklonale antilichamen (mab’s) of tyrosinekinaseremmers (nib’s), zoals cetuximab of sunitinib. Waarschijnlijk hebt u net zomin als ik in de collegebanken over deze behandelingen geleerd. Om iets aan deze kennislacune te doen, zijn we in 2011 naar aanleiding van het NHG-congresthema ‘Als het kanker is...’ een serie gestart over de actuele behandeling van de meest voorkomende vormen van kanker. In dit nummer vindt u het laatste artikel in deze serie: een stuk van Kestens over oesofaguskanker.
Omdat wij deze serie artikelen erg waardevol vinden, zijn we er na het congres mee doorgegaan om er uiteindelijk een uitgave in de serie H&W-boeken van te maken. Vooral redactielid Linda Bröker heeft veel energie in deze serie artikelen gestoken. Het is een mooi boek geworden, met een overzicht van de nieuwe behandelingsmogelijkheden waarmee u in de huisartsenpraktijk te maken krijgt (http://www.henw.org). Naast hoofdstukken over verschillende vormen van kanker is er aandacht voor wat de huisarts kan doen voor patiënten die vanuit het ziekenhuis zijn terugverwezen naar de huisarts.

Nazorg

Is de kankerpatiënt in goede handen als hij na behandeling wordt terugverwezen naar de huisarts? Aiotho Laura Duineveld onderzoekt deze vraag in het kader van haar promotie. In de rubriek ‘(Ver)stand van zaken’ vertelt zij wat wij tot dusver weten over de nazorg door de huisarts bij darmkankerpatiënten. Omdat deze rol nieuw is voor de huisarts, weten wij nog niet genoeg over de beste aanpak. Een stuk(je) hiervan zoekt zij uit.
Omdat de huisarts zowel bij de screening als diagnostiek en nazorg van kanker een belangrijke rol speelt, blijven wij de ontwikkelingen volgen en u hierover in H&W informeren. Net zoals we dat in dit nummer doen. Ik wens u veel leesplezier.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen