Nieuws

Huisarts tussen individu en familie

Gepubliceerd
1 november 2012
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •
Doelgroep huisartsen, juristen en ethici.
Inhoud Het doel van dit boek is om meer duidelijkheid te geven over de vraag hoe huisartsen, juristen en ethici denken over de verantwoordelijkheid van de huisarts ten opzichte van de patiënt en zijn familie. De auteurs willen daarbij huisartsen bewust(er) maken over hun rol als ‘arts voor het hele gezin’ en handvatten aanreiken om te bepalen of, en zo ja hoe, zij gezinsleden het best kunnen betrekken bij het verlenen van patiëntenzorg.
Is het niet beter om te spreken van de (relationele) context, waarin iemand verkeert? Is het woord gezinsgeneeskunde niet vervangen door contextuele geneeskunde?
Er worden 25 casussen gepresenteerd, die elk door een huisarts, een jurist en een ethicus worden besproken. Deze casussen zijn verdeeld over vijf categorieën: zorg voor de voortplanting, zorg aan jonge kinderen, zorg aan minderjarigen, zorg aan volwassenen en zorg rond het levenseinde. Bij elke casus staan steeds drie vragen centraal: Hoe gaat de huisarts om met deze situatie? Welke juridische vragen zijn er in het geding? Welke vragen komen er bij u op en zou u naar voren willen brengen bij de huisarts en de direct betrokkenen?
Veel onderwerpen komen aan bod, zoals het vastleggen van ouderlijke gezagverhoudingen in het dossier, het belang van niet vernietigen van gegevens uit het dossier van het kind, conflict van plichten, en wat weegt zwaarder: recht van weten of het recht van niet-weten?
Deze bundel is samengesteld ten behoeve van het onderwijs. In het tweede hoofdstuk worden een aantal suggesties en aanbevelingen gedaan voor gebruik van het boek bij scholing en nascholing van huisartsen (in opleiding), studenten geneeskunde, juristen, studenten rechtsgeleerdheid en ethici.
Oordeel Opvallend is dat ethici meer vragen oproepen bij de casus, dat huisartsen proberen goed te handelen en dat juristen goed de regels kunnen aangeven. Het patroon van denken en handelen bij de huisartsen is opvallend consistent. Zelf was ik onder de indruk van de inzet en betrokkenheid van de huisartsen, de helderheid van de juristen en de wijsheid van de ethici. Tussen de verschillende casussen dient men wel even te pauzeren ter overpeinzing. Het boekje lijkt mij zeer geschikt voor het doel van scholing en bijscholing voor huisartsen en huisartsen-in-opleiding.
Leo Veehof
Waardering: • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen