Nieuws

Huisartsen, opgelet bij vragen over genetisch profiel!

Gepubliceerd
7 december 2010

Dennis Mook-Kanamori et al. concluderen in hun bijdrage dat huisartsen terughoudend moeten zijn met het geven van adviezen op basis van genetische zelftests en zich moeten blijven richten op ‘oude boosdoeners’.1 Deze goedbedoelde raad kan vervelende juridische gevolgen hebben. Bovendien roept de KNMG patiënten die een zelftest hebben ondergaan juist op naar hun huisarts te gaan.2 In toenemende mate laten patiënten een personal genome scan uitvoeren zonder vooraf hun huisarts te consulteren. Als de patiënt naar aanleiding van zo’n onderzoek vragen heeft, weet hij de huisarts (gelukkig!) wel te vinden. Het bij voorbaat bagatelliseren van de voorspellende waarde van genetische tests is dan ook onverstandig. Als de patiënt zich zorgen maakt, dient de huisarts serieus op de hulpvraag in te gaan, ook wanneer de patiënt aandringt op nadere diagnostiek of verwijzing naar een specialist. De huisarts dient zich daarbij bewust te zijn van de mogelijkheid dat één van de ziekten waarop is getest zich in de toekomst (toch) openbaart. Deze situatie roept vragen op over goede zorgverlening en de eventuele aansprakelijkheid van de huisarts. Het twijfelachtige klinische nut van deze scans ontslaat de huisarts niet van zijn zorgplicht. Dit betekent dat hij als goed zorgverlener moet handelen in overeenstemming met de geldende professionele standaard.3 Daarbij ontkomt hij niet aan een individuele beoordeling van de door de patiënt gepresenteerde hulpvraag. Daaruit vloeit voort dat de huisarts de patiënt moet informeren over de betekenis van zijn genetisch profiel. Hij dient daartoe te beschikken over voldoende gegevens, verkregen uit de familieanamnese en, zo nodig, aanvullend onderzoek.45 Dit geldt volgens de rechtspraak ook voor situaties waarin een (minimaal) risico bestaat op de aanwezigheid van een aandoening of de kans deze te krijgen.6 Kortom, huisartsen wees op uw hoede bij vragen van patiënten over hun genetisch profiel. Een door de beroepsgroep opgestelde richtlijn lijkt hier noodzakelijk. Rachèl van Hellemondt, Martijn Breuning, Aart Hendriks, Wouter de Ruijter

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen