NHG Forum

Huisartsenzorg van de toekomst:

Gepubliceerd
10 september 2001

Samenvatting

‘Schrijf uw recept voor de huisartsenzorg van de toekomst.’ Dat vroegen de leden van de projectgroep Toekomstvisie Huisartsenzorg aan huisartsen die langs hun stand kwamen op de Huisartsenbeurs in Rotterdam op 24 maart. Dat vraagt de projectgroep ook aan huisartsen die de ‘Visiedagen’ bezoeken. En zelfs op de website van het project Toekomstvisie Huisartsenzorg worden huisartsen uitgenodigd om een recept uit te schrijven.

Pluis of niet pluis?

Inmiddels heeft de projectgroep een groot aantal recepten ontvangen. Blijkbaar zijn veel huisartsen van mening dat het afwachten van een natuurlijk beloop van de verontrustende situatie in huisartsenland niet wenselijk is. De klachten gaan niet vanzelf over, ingrijpen is gewenst. Maar, zo stelt een huisarts via de website, eigenlijk is een recept uitschrijven te veel gevraagd. Dat zou een evidence-based concept veronderstellen, dan wel een beroepsconsensus. Juist aan het ontwikkelen van een beroepsconsensus wordt door de projectgroep Toekomstvisie Huisartsenzorg hard gewerkt. Gestreefd wordt naar een door de beroepsgroep breed gedragen visie op de huisartsenzorg.

Medicalisering…

De projectgroep gebruikt de groeiende stapel recepten voor de visieontwikkeling en – naarmate het proces vordert – ook als toetsinstrument. De recepten zijn namelijk een goed middel om na te gaan of de ideeën van de projectgroep aansluiten bij wat leeft onder huisartsen. Het bijzondere is dat bij het doornemen van de recepten blijkt dat de consensus, in ieder geval onder de receptenschrijvers, veel groter is dan verwacht. Heel veel recepten gaan over samenwerken, delegeren, ondersteunen bij medische en managementtaken of triage. Sommige huisartsen noemen enkele begrippen, andere presenteren een complete toekomstvisie in een notendop. Bijvoorbeeld: ‘R/ Voor 5.000 patiënten per huisarts is nodig:

‘R/

Samenwerking en delegatie

Veel huisartsen zien een belangrijke rol weggelegd voor praktijkassistentes, gespecialiseerde praktijkverpleegkundigen en in de persoonlijke band met de patiënten mag niet verloren gaan. ‘R/ Huisartsen die blijven staan voor patiëntgerichte integrale zorg. Waak voor verzakelijking.’

Liefde voor het vak

Andere recepten benadrukken de mooie kanten van het vak waar huisartsen zich meer bewust van zouden moeten worden. Begrippen als beroepstrots, uitgaan van eigen kracht, hart voor het vak, geven aan dat er een positieve omslag in het denken is te bespeuren. Ook voor de instroom van nieuwe huisartsen wordt het belangrijk gevonden om naar medisch studenten toe uit te dragen hoe leuk het vak is. ‘R/ Uitgaan van eigen kracht, positief en met zelfvertrouwen. Het vak heeft toch voldoende pracht om het nog een eeuw vol te houden!’ Natuurlijk gaat het ook om goede randvoorwaarden zoals adequate huisvesting, een reëel salaris en een passende onkostenvergoeding. En ook daar is een creatief recept voor uitgeschreven, of is dat nu een voorbeeld van kwakzalverij? ‘R/ Na 1 januari zetten we overal € achter en dan praten we nergens meer over!’

Verdere activiteiten

In de maanden september en oktober organiseert de projectgroep weer volop Visiedagen in districten en op de huisartsinstituten. Gehoopt wordt dat dan nog een groot aantal recepten wordt ontvangen. Ook recepten via de website blijven welkom. Op de website van het project (www.artsennet.nl/nhg) kunt u nalezen of ook bij u in het district nog een Visiedag wordt gehouden, of informeer hiernaar bij uw DHV. Joke Deen, projectleider Toekomstvisie Huisartsenzorg

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen