Nieuws

Hulp bij zelfdoding

Gepubliceerd
10 september 2002

De auteur, filosoof, wil met dit boek een bijdrage leveren aan de discussie over de ethische en juridische toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding. Als suïcidecounselor werkt hij samen met de Stichting ‘De Einder’ bij de begeleiding van mensen met een doodswens. Na een persoonlijke motivatie, waarin de schrijver verwoordt waarom hij zich als suïcidecounselor beschikbaar stelt, bespreekt hij in het eerste deel een aantal theoretische overwegingen. Het begrip zelfbeschikking staat daarin centraal. Mondigheid, autonomie en verantwoordelijkheid voor eigen handelen zijn de sleutelwoorden. Deel twee geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden de werkwijze weer van de suïcidecounselors die met de stichting samenwerken. Ten slotte kijkt de auteur terug naar de geschiedenis van dit vraagstuk aan de hand van het essay Of Suicide van David Hume, Schots filosoof uit de achttiende eeuw. De auteur is een duidelijke voorstander van het zelfbeschikkingsrecht, ook als het daarbij om zelfdoding gaat. ‘Een mens bepaalt zelf wat hij met zijn leven doet, hij is zelf degene die aan dat leven een bestemming geeft.’ De kritiek van tegenstanders van hulp bij zelfdoding, zoals de opvattingen dat alle mensen die kiezen voor zelfdoding depressief zijn of dat de mens zich te veel zeggenschap toekent, wordt besproken en weerlegd. Dit boek is goed leesbaar, de toon is kritisch. Het is aan te bevelen voor iedere arts die geïnteresseerd is in de problematiek rondom euthanasie en hulp bij zelfdoding, en een must voor de SCEN-arts.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen