Nieuws

Ibuprofen ook bruikbaar bij urineweginfecties

Gepubliceerd
31 maart 2016
Ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen zijn dikwijls self-limiting, zodat de vraag kan worden gesteld of behandeling met antibiotica wel noodzakelijk is. Duitse onderzoekers gingen na of symptomatische behandeling van urineweginfecties met ibuprofen het aantal antibioticumvoorschriften vermindert.
Ze randomiseerden bijna 500 vrouwen met symptomen van een urineweginfectie over een groep die behandeld werd met een eenmalige dosis van 3 g fosfomycine en een groep die gedurende 3 dagen 3 maal daags 400 mg ibuprofen kreeg. Beide groepen kregen ook placebo dummies van het andere middel. Beide groepen kregen aanvullende behandeling met antibiotica bij aanhouden, verergering of terugkeer van de symptomen. De primaire eindpunten waren het aantal additionele antibioticumkuren de eerste 4 weken nadien en de ernst van de symptomen pijnlijke mictie, mictiefrequentie, mictiedrang en lage buikpijn gedurende de eerste 7 dagen.
In totaal kregen de vrouwen in de fosfomycinegroep 283 antibioticumkuren (243 met fosfomycine, 40 additionele kuren) en de vrouwen in de ibuprofengroep 94. Dit correspondeert met een reductie van 66,5% (95%-BI 58,8 tot 74,4; p &lt 0,001). In beide groepen namen de symptomen binnen een week aanzienlijk af, maar de symptoomreductie verliep sneller in de fosfomycinegroep. Zo had de ibuprofengroep gemiddeld een dag langer klachten (5,6 versus 4,6 dagen; p &lt 0,001). Vijf vrouwen in de ibuprofengroep en een vrouw in de fosfomycinegroep ontwikkelden pyelonefritis (verschil niet significant).
Al met al toont het onderzoek aan dat tweederde van de vrouwen met een ongecompliceerde urineweginfectie kan herstellen zonder antibioticum, als men bereid is een ietwat langere klachtenduur voor lief te nemen. Deze optie van het uitgestelde antibioticumrecept wordt ook al in de NHG-Standaard Urineweginfecties besproken.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1. Gágyor I, et al. Ibuprofen versus fosfomycin for uncomplicated urinary tract infection in women: randomised controlled trial. BMJ 2015;351:h6544.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen