Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 4

Jaargang
59

Nieuws

 • Nederlandse huisartsen gelukkiger dan Britse

  Het dagelijks werk van de Nederlandse huisartsen lijkt in veel opzichten op dat van hun Britse collega’s. Werktijden, inkomsten en tijd besteed aan patiënten zijn grotendeels vergelijkbaar. Het huisartsenvak is in Nederland onverminderd populair - hier vechten…

 • Dyspareunie bij oudere vrouwen (2)

  Dyspareunie bij oudere vrouwen is zeker de moeite waard om onder de aandacht te houden.1 Seksueel actief kunnen zijn is onder andere een zinvolle vorm van CVRM. Herhaald een potje plas aan de balie vanwege uwi-klachten is inderdaad een reden om de dames op het spreekuur uit te nodigen …

 • Depressie bij diabeten

  Bij diabeten komt depressie regelmatig voor. Het is bekend dat door de depressie de diabetes vaak minder goed is ingesteld. Recent zijn er aanwijzingen gevonden dat deze ontregeling minder vaak voorkomt bij diabeten die antidepressiva slikken. …

 • Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie

  Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en behandelen van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie. In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder…

 • Ibuprofen ook bruikbaar bij urineweginfecties

  Ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen zijn dikwijls self-limiting, zodat de vraag kan worden gesteld of behandeling met antibiotica wel noodzakelijk is. Duitse onderzoekers gingen na of symptomatische behandeling van urineweginfecties met ibuprofen…

 • Online diensten nog te weinig onder de aandacht

  Herhaalrecepten aanvragen via de website, online afspraken maken of videoconsulten voeren: de helft van de patiënten weet niet of zijn of haar huisarts deze online diensten aanbiedt. Er wordt nog maar mondjesmaat gebruikgemaakt van deze internetservices…

 • Palliatieve sedatie verkort leven niet

  Palliatieve sedatie wordt vaak uitgevoerd door huisartsen. Door patiënten en familie kan de vraag gesteld worden of dit het leven verkort. Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat palliatieve sedatie het leven niet verkort. Japanse…

 • Monochloorazijnzuur als alternatief voor stikstoftherapie bij wratten

  De effectiviteit van de gangbare behandelingen van wratten met stikstof en salicylzuur valt vaak tegen. Bij handwratten is behandelen met stikstof effectief, terwijl bij voetwratten geen van de…

 • Diabetes en cardiovasculaire sterfte

  De laatste jaren zijn nieuwe klassen geneesmiddelen beschikbaar gekomen om diabetes type-2 te behandelen. Deze middelen hebben volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus vooralsnog geen plaats in de behandeling. Naast de DPP-IV-remmers en de GLP-1-analogen is er een derde…

 • Effectiviteit van proactieve ouderenzorg

  De toenemende vergrijzing is een uitdaging voor de gezondheidszorg: met minder mensen en minder geld moet een groeiende groep ouderen goede, betaalbare zorg houden. In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn er afgelopen jaren zo’n tien onderzoeken naar…

 • Ulipristal als noodanticonceptie?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org . Vraagstelling Vorig voorjaar kwam er op het spreekuur een 18-jarige patiënte nadat…

 • Steriele handschoenen niet nodig

  De kans op een wondinfectie na een kleine chirurgische ingreep met niet-steriele handschoenen is niet veel groter dan wanneer er gesteriliseerde handschoenen gebruikt worden. Dit concluderen onderzoekers uit Australië die voor hun onderzoek bijna 500 patiënten…

 • Variatie in behandeling na acuut myocardinfarct

  Een acuut myocardinfarct (AMI) is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem in de huisartsenpraktijk met jaarlijks 3,5 nieuwe gevallen per 1000 patiënten. De afgelopen dertig jaar is de sterfte aan AMI drastisch afgenomen door de steeds beter wordende zorg. Omdat de incidentie van AMI stijgt met de…

 • Beperkt nut rivastigmine bij behandeling van Alzheimer

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context De…

 • Afscheid

  Toen ik vijf jaar geleden begon als hoofdredacteur, had ik een aantal plannen. Veel dingen zijn inmiddels in gang gezet. Een aantal daarvan noem ik hieronder. Een van de dingen waar ik mij voor heb ingezet, is om Huisarts en Wetenschap uit de ivoren toren te halen. H&W vóór u en dóór…

 • Welke behandeling willen ouderen met kanker?

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van N. Rasenberg, Erasmus…

 • Dyspareunie bij oudere vrouwen (1)

  Dyspareunie bij oudere vrouwen is een belangrijk onderwerp met duidelijk huisartsgeneeskundige elementen. De auteurs slagen er echter in noch de NHG-Standaard De overgang, noch de juiste seksuologische concepten goed te integreren in hun louter urogynaecologische benadering van het probleem. …

Wetenschap

 • Diversiteit in de tijdsbesteding van huisartsen

  Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de tijdsbesteding van huisartsen, maar in geen enkel onderzoek is de tijdsbesteding naar geslacht (man/vrouw) én functie (zelfstandig/HIDHA/waarnemer) onderzocht. De tijdsbesteding van huisartsen is tot nu toe…

 • Longfoto: nut van aanvraag doorgelicht

  Huisartsen vragen regelmatig een longfoto (x-thorax) aan. Over de waarde hiervan is opvallend weinig bekend. Een longfoto wordt met name aanbevolen bij vermoeden van pneumothorax en om hartfalen en longcarcinoom uit…

Praktijk

 • ECG 10+: Systematisch ECG’s beoordelen

  Er is een aantal goede indicaties voor het maken van ECG’s in de eerste lijn. De ECG 10+ -methode helpt bij het beoordelen van tien elementaire onderdelen van het ECG. Na het beoordelen van de tien punten volgt een samenvatting van de bevindingen. Deze samenvatting leidt −…

 • Een bijzondere keelpijn

  Na een vakantie van drie weken in Midden-Amerika bemerkte een 34-jarige patiënte enkele dagen na thuiskomst keelpijn en opgezette klieren in de hals. Een week later bezocht zij het spreekuur omdat het slikken pijnlijk bleef. Bij onderzoek had zij geen koorts, er waren geen opvallende…

 • Niet-westerse allochtonen met SOLK

  SOLK-consulten bij niet-westerse allochtonen worden als moeilijk ervaren door de huisarts. Wanneer de huisarts vermoedt dat er een stigma rust op psychische klachten, kan dat een rem zijn op het bespreken van…

 • Kennistoets: antwoorden

  1 a Harmans LM, Hopstaken RM. Longfoto: nut van aanvraag doorgelicht. Huisarts Wet 2016;59(4):160-1. 2 d Harmans LM, Hopstaken RM. Longfoto: nut van aanvraag doorgelicht. Huisarts Wet 2016;59(4):160-1. 3 b Verheij ThJM, Hopstaken…

 • De dokter als medicijn: zeventig jaar timmeren aan de arts-patiëntrelatie

  Dit is deel 3 van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist. De werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé (voorzitter), R.S.M…

 • Zika

  Een 35-jarige vrouw krijgt vijf dagen na een vakantie in Suriname last van extreme vermoeidheid en lymfadenopathie in de hals. Een dag later ontstaat er een rash op het gelaat en de romp die zich snel uitbreidt over haar gehele lichaam. Er is sprake van een niet-pussende conjunctivitis…

 • Kennistoets: vragen

  Met ingang van het januarinummer van 2016 gaat de kennistoets niet meer over drie artikelen, maar over één artikel in H&W. Het artikel van de maand april is: Harmans LM, Hopstaken RM. Longfoto: nut van aanvraag doorgelicht. Huisarts Wet 2016;59(4):160-1. De kennistoets is opgebouwd…

Richtlijn

 • Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken

  In de Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken vindt u aanbevelingen voor de samenwerking met de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz bij de zorgverlening aan volwassenen met psychische problematiek. Hieronder zijn de afspraken die relevant zijn voor de huisarts voor u samengevat. …