Nieuws

ICS bij kinderen verlagen de volwassen lengte

Gepubliceerd
5 december 2012
Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij kinderen remt de lengtegroei. Deze remming treedt op in het begin van de behandeling. De NHG-Standaard Astma bij kinderen stelt dat groei alleen in het eerste jaar van de behandeling vertraagd wordt en dat de volwassen lengte er niet door wordt beïnvloed.
De onderbouwing hiervan is gebaseerd op enkele kleine retrospectieve onderzoeken aan het begin van deze eeuw. Onderzoekers uit New Mexico volgden onlangs in een prospectief onderzoek de lengte van bijna 1000 deelnemers aan een astmaprogramma. Het betrof kinderen met een licht tot matig astma en inclusie was tussen de 5 en 13 jaar. Er werden 3 groepen geformeerd die 4 jaar gestandaardiseerde medicatie kregen. De eerste groep kreeg budesonide 400 microgr daags, de tweede groep kreeg nedocromol 16 mg en de derde groep kreeg een placebo. In alle groepen werd albuterol gebruikt bij symptomen van astma. Na deze 4 jaar kregen alle deelnemers reguliere eerstelijns astmabehandeling. Bij het bereiken van de volwassen leeftijd bleek de lengte in de ICS-groep gemiddeld 1,2 cm lager dan in de placebogroep. Dit verschil was vergelijkbaar met het verschil in lengte dat na 2 jaar behandeling werd gevonden. Een hogere dosis ICS in de eerste 2 jaar van de behandeling bleek geassocieerd te zijn met een verdere afname van de volwassen lengte.
Wat betekent dit voor de herziening voor de NHG-Standaard? Deze uitkomst zal een rol spelen bij de afweging tussen nut en bijwerking van ICS. Het behandelstappenplan als genoemd in de standaard blijft naar mijn mening onveranderd. Optimale astmacontrole bij kinderen is van groot belang in verband met de kwaliteit van leven en de bescherming van de ontwikkelende longfunctie. De rol van ICS is daarin essentieel. Het is wel een extra reden om te streven naar het gebruik van de laagste effectieve onderhoudsdosering van ICS. ▪
Geert Zaaijer

Literatuur

  • 1.Kelly HW, et al. The effect of inhaled glucocorticoids in childhood on adult height. N Engl J Med 2012;367:904-12.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen