Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 12

Jaargang
55

Nieuws

 • ICS bij kinderen verlagen de volwassen lengte

  Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij kinderen remt de lengtegroei. Deze remming treedt op in het begin van de behandeling. De NHG-Standaard Astma bij kinderen stelt dat groei alleen in het eerste jaar van de behandeling vertraagd wordt en dat de volwassen lengte er niet door wordt…

 • Uw bijdrage aan kostenbesparing in de gezondheidszorg

  Hoe houden we de kosten van de gezondheidszorg in toom? De overheid komt voortdurend met plannen hoe de gezondheidszorg goedkoper kan. Ook andere partijen opperen allerlei ideeën om kosten van de gezondheidszorg terug te dringen. In de media wordt discussie gevoerd over het stoppen van de…

 • The art of doing nothing

  Op het WONCA-congres ‘The Art & Science of General Practice and Family Medicine’ in Wenen hield op 5 juli 2012 dr. Iona Heath, voormalig President of the Royal College of General Practitioners, een indrukwekkende keynote lecture met de titel ‘The art of doing nothing’. In dit signaal geven wij u…

 • ‘Je moet het depressieve ouderen zelf gaan vragen’

  Alweer een jaar geleden promoveerde Gerda van der Weele op haar proefschrift Depressive symptoms at old age. Proactive management in general practice. Haar onderzoeksartikel treft u elders in dit nummer aan (zie pagina’s 548-552). In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen en…

 • De openingszin

  Spreekuur draaien als huisarts-in-opleiding voelt soms net als speeddaten. Iedere 10 minuten krijg ik een onbekende voor me die ik in beperkte tijd zo goed mogelijk probeer te leren kennen. Het is zaak hem of haar zo snel mogelijk te doorgronden om een op de persoon toegespitst beleid te kunnen…

 • Evidence-based medicine voorbij

  Een dinsdagochtend in de zomer. Na het ochtendspreekuur voorziet mijn assistente me van de visitelijst van vandaag. Twee patiënten van mezelf en één van mijn collega voor wie ik vanwege vakantie waarneem. Die patiënt is een man van 75 jaar die sinds een paar dagen buikpijn heeft, waar nu braken…

 • Alcoholprobleem ter sprake brengen

  Alcohol is een belangrijke oorzaak van trauma, ziekte, voortijdig overlijden en sociale problemen. In Noorwegen neemt de laatste jaren de consumptie toe: van 4 liter naar 6,7 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking (in Nederland is de consumptie al jaren 8 liter)…

 • Cafeïne nuttig als adjuvans bij acute pijn

  Context Geneesmiddelen voor acute pijnbestrijding bevatten, naast analgetica als paracetamol of aspirine, vaak cafeïne. Men veronderstelt dat hierdoor het pijnstillend effect toeneemt. Cafeïne is een methylxanthine, stimuleert het centraal zenuwstelsel en heeft verschillend effecten, zoals…

 • Acute keelpijn en de Centor-criteria

  In de meeste landen richten artsen zich bij de diagnostiek van acute keelpijn op de aanwezigheid van bètahemolytische groep A-streptokokken. Bij een streptokokkenkeelontsteking is penicilline effectief in het verkorten van de ziekteduur en het voorkomen van purulente complicaties, zoals een…

 • Actief nietsdoen

  Als huisarts moeten we voortdurend kiezen: gaan we wat doen of wachten we af? Dat geldt voor grote onderwerpen zoals het aanbieden van preventieve zorg maar ook voor de dagelijkse consulten. Huisartsen voelen zich verantwoordelijk goede zorg te leveren en stellen zich meestal actief op. Soms is…

 • Thuisbehandeling van condylomata acuminata

  Vraagstelling Condylomata acuminata is een veelvoorkomende seksueel overdraagbare aandoening. Veel patiënten behandelen deze genitale wratten het liefst thuis. Zowel podofyllotoxine als imiquimod zijn hiervoor geschikt en beide behandelingen zijn bewezen werkzaam. Podofyllotoxine remt de…

 • Atriumfibrilleren: adagio of toch in de maat blijven?

  In de NHG-Standaard wordt in de meeste gevallen van atriumfibrilleren bij 65-plussers geadviseerd te starten met medicatie ter verlaging van de ventrikelfrequentie (ratecontrole) in plaats van conversie naar een sinusritme (ritmecontrole). Heeft deze strategie bij 65-plussers consequenties voor…

 • NODO-procedure bij onverklaarde kindersterfte

  Per 1 oktober 2012 geldt de Nader Onderzoek DoodsOorzaak (NODO)-procedure wanneer een kind overlijdt zonder duidelijke doodsoorzaak. Speciaal opgeleide kinder- en forensisch artsen voeren dit onderzoek uit met als enig doel de doodsoorzaak te achterhalen. Wanneer een minderjarige (tot 18…

 • De kinkhoestepidemie van 2012

  Een langdurige kinkhoestepidemie kenmerkt het jaar 2012. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis en soms door Bordetella parapertussis . De hoestklachten lijken aanvankelijk op een normale bovensteluchtweginfectie (catarrale stadium), maar gaan na enkele weken over…

 • Van wie is het medisch dossier?

  Gegevens over patiënten stellen zich niet zelf samen, iemand moet ze verzamelen. Dit roept de vraag op wie de eigenaar is van de gegevens: degene die ze verzamelde of degene die het betreft. De gangbare opvatting is dat het medisch dossier toebehoort aan de dokter en dat de patiënt alleen…

 • Zorgconsumptie bij een eetstoornis

  Het is bekend dat mensen met een angst- of stemmingsstoornis vaker contact hebben met de huisarts. Dit blijkt ook op te gaan voor mensen met een eetstoornis. Dit was de uitslag van een analyse van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk uit 2001 …

Wetenschap

 • Tijdsbesteding in de huisartsenpraktijk

  Het LINH verstrekt jaarlijks cijfers over het aantal contacten in de huisartsenpraktijk per 1000 patiënten. Over de totale tijdsbesteding in de Nederlandse huisartsenpraktijk zijn verder weinig recente gegevens voorhanden. Een overzicht van de tijdsbesteding in de Nederlandse…

 • Stepped care voor depressieve ouderen

  Veel ouderen hebben last van depressieve symptomen die hun kwaliteit van leven aantasten. Zulke symptomen zijn vaak lastig te herkennen. Het gunstige effect van psychologische interventies dat bij personen met een hulpvraag is gevonden, is niet aangetoond bij personen…

 • Niet-westerse immigranten met vitamine-D-gebrek

  Vitamine-D-gebrek komt veel voor bij niet-westerse immigranten. Vitamine-D-gebrek kan worden behandeld met vitamine-D-suppletie of met blootstelling aan zonlicht. Een slechte vitamine-D-status is geassocieerd met matig fysiek functioneren. Orale vitamine-D-suppletie, hetzij…

 • Houdbare zorg: niet zonder ons!

  In de discussie over de houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel staan de kostenstijgingen centraal, maar houdbaarheid is niet te realiseren als men alleen de kosten aanpakt. De vergrijzing wordt vaak aangevoerd als aanjager van kostenstijging, maar heeft daar slechts een gering aandeel…

 • Kinderen met chronische gastro-intestinale klachten

  Huisartsen zien regelmatig kinderen met chronische buikklachten. Ze komen op het spreekuur met klachten over buikpijn en/of diarree. De differentiaaldiagnose is breed. Toch wordt bij meer dan tweederde van deze kinderen geen onderliggende oorzaak gevonden. We spreken dan van een functionele…

Praktijk

 • Drinkers

  In de weekenddienst zien we nogal eens wanhopige drinkers. Diepellendige mensen, soms drammerig, soms dronken, soms alleen maar huilend. Allemaal willen ze een snelle oplossing, van een ander, op dit moment. Ze eisen als het ware prompte genezing op zaterdagavond elf uur. Ze irriteren ons daarmee…

 • Huisvrouwenduim: artrose van het CMC I-gewricht

  De huisvrouwenduim is een verzamelnaam voor artroseklachten van de duimbasis. De symptomen zijn: zeurende pijn aan de basis van de duim, zwelling met verminderde kracht en bewegingsbeperking van de duim. Daardoor worden eenvoudige activiteiten moeizamer. Artrose van het CMC I-gewricht komt…

 • Hoofd-halscarcinoom

  Hoofd-halstumoren zijn bij mannen de op zes na en bij vrouwen de op negen na meest voorkomende carcinomen. Roken, alcohol, pruimtabak en betelnoten zijn bekende risicofactoren. Het humaan papillomavirus is verantwoordelijk voor een toenemend aantal orofarynxcarcinomen. De tumoren worden…