Nieuws

‘Ik ben d'r weer’

Gepubliceerd
10 februari 2001

‘Ik ben d'r weer’. Of: ‘Is die patiënt er alweer…?’ (bij het zien van de afsprakenlijst). Een bekend gevoel bij de huisarts. De andere kant is de patiënt met allerlei onzekerheden: ‘Kom ik niet te vaak?’ Met behulp van kwalitatief onderzoek is getracht het beslisproces bij patiënten die veelvuldig de huisarts bezoeken in kaart te brengen. 1

De factoren die een rol spelen zijn beschreven met herkenbare citaten. Geconcludeerd wordt dat elke patiënt eigen grondregels heeft op basis waarvan men handelt en besluit om wel of niet te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Kan ik met dit probleem terecht bij de huisarts?’, ‘Welke ervaringen had ik bij eerdere consulten?’, ‘Gaan anderen ook met dit probleem naar de huisarts?’, ‘Wat zal mijn huisarts van mij denken?’, ‘Ben ik banger als ik niet ga dan als ik wel ga?’, ‘Is dit een reden waarvoor ik eigenlijk altijd zou gaan?’, ‘Hoe is mijn relatie met mijn huisarts?’ Veelvuldige bezoekers hebben zelf het idee dat hun consultgedrag adequaat is. Toegankelijkheid van de huisarts en de ervaringen bij vorige consulten staan in dynamische interactie met die grondregels. In die interactie ligt dus een mogelijkheid om een volgend ‘daar is-ie weer’ te beïnvloeden. Bij patiënten leidt een ‘externe locus of control’ of passiviteit tot meer bezoeken. Bij de zuchtende huisarts ook? (EvR)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen