Nieuws

Implementatie-artikelen in H&W

Door
Gepubliceerd
10 mei 2001

De wetenschap bestaat allang niet meer uitsluitend uit onderzoek naar tests en therapie. NHG-standaarden zijn gemaakt om kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor de spreekkamer. Of dat helemaal gelukt is, staat ter discussie. Door alle richtlijnen is er in ieder geval veel onderzoek naar de beste manieren om kennis te implementeren. Overal zijn er projecten ter verbetering van de zorg over uiteenlopende onderwerpen, variërend van voorlichting over astma tot de organisatie van herhaalrecepten. Verslag van onderzoek over implementatie past echter niet altijd in de traditionele verslagvorm. Tot nu toe is H&W dan ook niet erg scheutig geweest met het accepteren van dergelijke verslagen. Onderzoeksverslagen hebben al jaren een vaste geaccepteerde vorm: inleiding, methoden, resultaten en beschouwing. Dat geeft lezers en auteurs houvast. Auteurs over implementatieprojecten kunnen hun boodschap – wat werkt wel en wat werkt niet, en waarom dan niet – niet gemakkelijk overbrengen in deze structuur. En de lezers vragen zich, bij gebrek aan een adequate structuur, af of ze er wel iets mee moeten doen. In navolging van de BMJ en Quality in Health Care zal Huisarts en Wetenschap voortaan voor artikelen over projecten in en rond de praktijk de volgende structuur hanteren. 1

Inleiding

Beschrijf in slechts enkele zinnen de motivatie voor uw project, voorzien van een beperkt aantal referenties.

Achtergrond

  • Beschrijving van de context: soort praktijk(en), plaats, soort patiënten, etc.
  • Probleemstelling: wat is het doel van het project/onderzoek?

Belangrijkste kwaliteitsmaten

Wat is de belangrijkste uitkomst in de ogen van de patiënt of de huisarts en hoe is die gemeten?

Interventie

Beschrijf kort maar toch gedetailleerd genoeg welke interventie u pleegde en hoe die interventie ontwikkeld werd. Wie waren er bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken?

Effecten

  • Welke veranderingen zijn tot stand gekomen?
  • Welke beoogde effecten zijn niet bereikt?

Leerpunten en vervolg

  • Wat heeft u geleerd, wat ging er goed en wat ging er niet goed en waarom?
  • Wat betekenen uw ervaringen voor anderen en voor verder onderzoek?

Artikelen over implementatie worden, net als andere artikelen, beoordeeld door de redactiecommissie en externe referenten. Bij de beoordeling wordt onder meer gelet op originaliteit, geldigheid van de bevindingen en het belang van de interventie voor andere huisartsen en patiënten dan de onderzochte. De maximale lengte van dergelijke artikelen is 2400 woorden. Ook bij deze artikelen horen een samenvatting (met bovenstaande structuur) en kaders met kernpunten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen