Nieuws

Infectieziekten horen prominent op de (na)scholingsagenda

Gepubliceerd
10 juni 2003

Huisartsen moeten meer geschoold worden op het gebied van infectieziekten. Dit is een aanbeveling in een rapport van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) over de kennisinfrastructuur infectieziekten. Infectieziekten staan weer volop in de belangstelling, zeker gezien de recente ontwikkelingen met SARS en de vogelpest, die ook humane slachtoffers eist. Na de ontdekking en wereldwijde toepassing van antibiotica na de Tweede Wereldoorlog en de uitroeiing van het pokkenvirus in de jaren '70 waren we ervan overtuigd dat de infectieziekten verslagen waren. De aids-epidemie en de toenemende antibioticaresistentie hebben ons weer bescheiden gemaakt. Infectieziekten zijn mondiaal de grootste doodsoorzaak. Behalve onderzoek naar de oorzaak en de bestrijding van infectieziekten is een goede surveillance van groot belang. Een goede surveillance, maar ook vroegtijdige signalering staat of valt met alerte (huis)artsen in de eerste lijn, die infectieziekten melden aan de GGD's. Deskundigheidsbevordering is dan ook van groot belang volgens de RGO. De Raad stelt zelfs voor om een kaderprogramma infectieziekten bij het NHG in te stellen, overigens zonder zich over de invulling hiervan uit te laten. Je zou kunnen denken aan het verbeteren van de kennis over de signaleringsinfrastructuur van infectieziekten, vaccinatie van risicogroepen, alertheid op oude en nieuwe infectieziekten. Vooral het vaststellen van risicogroepen kan een taak zijn van de huisarts. De uitvoering van griepvaccinatie is hiervan een mooi voorbeeld, maar ook kleine kinderen met frequent recidiverende otitiden zouden baat kunnen hebben bij een pneumokokkenvaccinatie. De al bestaande huisartsennetwerken en surveillancesystemen zouden volgens de RGO prima instrumenten zijn om meer informatie te krijgen over risicogroepen. Hiertoe zou de registratie van infectieziekten gekoppeld moeten worden aan andere morbiditeitsgegevens en zorgprocessen. Kortom, ook voor huisartsen bestaat er nog voldoende uitdaging om infectieziekten te diagnosticeren, te behandelen en te registreren. Het gaat niet allemaal vanzelf over. (RD)

Literatuur

  • 0.Raad voor Gezondheidsonderzoek. Advies Kennisinfrastructuur Infectieziekten. Publicatie 40, Den Haag, april 2003.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen