Nieuws

Influenzavaccinatiegraad in 2000

Gepubliceerd
10 januari 2002

Programmatische preventie in de huisartspraktijk betekent onder andere deelname aan de influenzacampagne. Sinds 1996 registreert LINH de vaccinatiegraad in Nederland voor de diverse risicogroepen conform de NHG-standaard Influenza en Influenzavaccinatie.

In het vaccinatiejaar 2000 voldeed 22,5% van de bevolking volgens de eigen huisarts aan de criteria voor een influenzavaccinatie. Zij behoorden tot een risicogroep op grond van een medische indicatie, te weten: cardiovasculaire aandoening, diabetes mellitus, longaandoening, recidiverende stafylokokkeninfectie, chronische nierinsufficiëntie of hun leeftijd (ouder dan 65 jaar). In de risicopopulatie is de vaccinatiegraad al meerdere jaren een min of meer stabiel gegeven; deze schommelt rond 76%. Van de totale bevolking is 17,1% gevaccineerd.

Vaccinatiegraad naar risicogroepen

De vaccinatiegraad verschilde tussen risicogroepen ( figuur 1). Zo is de vaccinatiegraad van patiënten met cardinale aandoeningen en diabetes mellitus relatief hoog ten opzichte van de andere risicogroepen, terwijl deze van patiënten met recidiverende stafylokokkeninfecties het laagst is. Patiënten kunnen overigens tot meerdere risicogroepen tegelijk behoren.

Invloed van leeftijd

De vaccinatiegraad blijkt 8% hoger te zijn als 65-plussers (naast leeftijd) een medische indicatie voor de griepvaccinatie hebben ( figuur 2). Leeftijd heeft weinig invloed op de vaccinatiegraad van deze groep patiënten. Bij de ‘gezonde’ 65-plussers is er daarentegen een knik in de curve zichtbaar. Tot de leeftijd van circa 70 jaar is er een toename in de vaccinatiegraad van ongeveer 10%, waarna deze zich lijkt te stabiliseren tussen de 75% en 80%. Na het tachtigste levensjaar neemt de vaccinatiegraad weer langzaam af. Bij de groep patiënten jonger dan 65 jaar is de vaccinatiegraad hoger naarmate de leeftijd toeneemt. Het aantal risicofactoren maakt hierbij niet veel uit ( figuur 3).

De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd op LINH-gegevens. LINH is een project van WOK, NIVEL, LHV en NHG. In 2001 participeerden ruim 120 huisartsenpraktijken. Zie voor meer informatie over LINH en over de hier beschreven gegevens www.linh.nl. Reacties naar info@linh.nl.

Toename vaccinatiegraad totale populatie

De vaccinatiegraad onder de totale populatie stijgt nog elk jaar. In 2000 was er ten opzichte van 1999 een stijging van 0,5%, wat wil zeggen dat er ruim 79.000 mensen meer gevaccineerd werden. Door het toenemend aantal 65-plussers in de bevolking kan de huisarts verwachten dat zich elk jaar meer mensen melden voor een vaccinatie. Door het verloop van de griepvaccinatiegraad de komende jaren te blijven volgen, zal duidelijk worden of de groei van de risicopopulatie of andere ontwikkelingen van invloed zijn op de vaccinatiegraad.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen