NHG forum

Informatie over zeldzame ziekten voor huisartsen

Date
26 maart 2021
In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen aan een zeldzame ziekte. Dit komt neer op circa 100 tot 150 patiënten per gemiddelde huisartsenpraktijk. Huisartsen voelen zich vaak niet deskundig op het terrein van zeldzame ziekten. Dit betreft niet alleen de diagnostiek; ook informatie over de behandeling en begeleiding van patiënten met een zeldzame ziekte ontbreekt regelmatig.