Nieuws

Informatiebijeenkomst ACP door huisarts is effectief

Gepubliceerd
10 september 2021
Deelnemers aan een eenmalige, door de huisarts geïnitieerde informatiebijeenkomst over Advanced Care Planning (ACP) voor 75-plussers waren positief over dit initiatief. Bij deze groep was er sprake van een verdubbeling van ACP-gesprekken en schriftelijke wilsverklaringen. Dat blijkt uit een pre-postonderzoek op basis van vragenlijsten in 4 huisartsenpraktijken uit de regio Flevoland en Noord-Holland.
0 reacties

In totaal bezochten 225 patiënten en naaste(n) een interactieve informatiebijeenkomst over palliatieve zorg en levenseindevraagstukken. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 80 jaar (57-91 jaar), 61% was vrouw. Van hen beoordeelde 84% hun huidige gezondheid als goed of heel goed. De onderzoekers vroegen de deelnemers voorafgaand, direct aansluitend en 6 maanden na de bijeenkomst vragenlijsten in te vullen. Respectievelijk 154 (68%), 145 (64%) en 90 (40%) deelnemers reageerden.

Voor twee derde voldeed de bijeenkomst aan de verwachtingen. Ontevredenheid betrof onder andere de slechte akoestiek en lange, persoonlijke uitweidingen van sommige deelnemers. Als voornaamste leerpunten noemde men de informatie over wilsverklaringen (21%) en het belang van het praten met naasten en zorgverleners (15%). 

Veel patiënten hadden vooraf nagedacht over onderwerpen als een medisch vertegenwoordiger (73 van 86 patiënten; 88%), reanimatiewensen (84%) of euthanasie (90%). Zij hadden deze wensen echter beduidend minder vaak besproken (met naasten 10-20%; met een arts gemiddeld 0-9%) of vastgelegd (4-20%). Na 6 maanden waren deze cijfers verdubbeld: een significante verbetering. Direct na de bijeenkomst was er ook meer vertrouwen in de zorgverlening (p = 0,002). Dit positieve effect bleef na 6 maanden alleen bestaan als de patiënten hierover nadien ook een gesprek voerden met hun arts. Een gebrek aan gevoel van urgentie en een als goed ervaren gezondheid kunnen beperkende factoren zijn voor dit gesprek.

Kernpunten bij ACP zijn onder andere anticiperende, evidencebased informatieverstrekking en gezamenlijke besluitvorming. Een plenaire bijeenkomst biedt proactief informatie aan meer patiënten tegelijkertijd. Bovendien lijkt een dergelijke bijeenkomst patiënten aan te zetten tot het formuleren van hun wensen over het levenseinde. Een individueel vervolggesprek kan dan efficiënt worden gebruikt voor een persoonlijker invulling hiervan.

Literatuur

  • Van der Plas AGM, et al. Information meetings on end-of-life care for older people by the general practitioner to stimulate advance care planning: a pre-post evaluation study. BMC Fam Pract 2021;22:109.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen