Nieuws

Informeer ouders beter over een afwijkende hielprikuitslag

Gepubliceerd
7 april 2023
Ongeveer 20 keer per jaar geven Nederlandse huisartsen een afwijkende hielprikuitslag door aan ouders of verzorgers die wijst op fenylketonurie (PKU). Uit navraag onder de ouders/verzorgers van kinderen met PKU blijkt dat huisartsen een afwijkende uitslag het best kunnen doorgeven tijdens een huisbezoek, waarbij zij voldoende kennis over PKU moeten hebben. Deze lessen gelden mogelijk ook voor andere hielprikuitslagen.