Nieuws

Inhalatiecorticosteroïden: pas op met hoge doseringen

Gepubliceerd
10 maart 2003

De acute bijnierinsufficiëntie die ontstaat bij het stoppen van steroïden na langdurig gebruik, is geen dagelijkse kost voor de huisarts en waarschijnlijk ook niet voor de perifeer werkende kinderarts. Deze ernstige en potentieel dodelijke aandoening kan optreden bij kinderen die vanwege astma behandeld worden met inhalatiecorticosteroïden. Via het aanschrijven van een kleine 3000 specialisten kwamen Todd et al. 128 kinderen op het spoor met een acute bijnierinsufficiëntie ten gevolge van inhalatiesteroïden. Dat aantal was groter dan verwacht omdat de meerderheid van deze patiënten behandeld werd volgens de Britse richtlijnen voor astma. Er bleek een duidelijk verband te zijn met het gebruikte steroïd: meer dan 90% had fluticason gebruikt. De auteurs adviseren dan ook om als de dosering van dit middel de 400 µg per dag overschrijdt, de begeleiding over te laten aan een specialist met ervaring op dit terrein. Een minder sterk middel is een simpeler optie. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen