Praktijk

Inhalatiecorticosteroiden voorkomen dood door astma.

Gepubliceerd
10 juni 2001

Uit een computerdatabase van twee miljoen mensen werden er ruim 30.000 geselecteerd met astma op basis van hun medicatie in de leeftijd van 5 tot 44 jaar oud. Als iemand in de jaren erna overleed tengevolge van astma, werd deze patiënt gematched met zoveel mogelijk controles uit het cohort. Als controles werden genomen patiënten die net zolang in het cohort zaten en waarvan de astma even ernstig was. Gedurende 16 jaar overleden er 66 patiënten aan astma, die gematched werden met 2681 controles. Allen hadden een ernstige vorm van astma. Aan de hand van hun medicijngebruik werd berekend dat hoe meer inhalatiecorticosteroïden iemand gebruikte hoe minder kans op overlijden door astma. Het maximale gebruik was zes verpakkingen beclomatason met 200 pufjes van 50 mcg per jaar, een relatief nog lage dosis. Het sterftecijfer van patiënten die inhalatiecorticosteroïden gebruikten, daalde met 21% voor iedere verpakking corticosteroïden extra dat ze per jaar inhaleerden. Er leek een trend te zijn dat sporadisch gebruik van inhalatiecorticosteroïden juist een grotere kans op overlijden door astma geeft. In de eerste drie maanden na stoppen met inhalatie, was de kans op overlijden groter dan wanneer men doorging met inhaleren. Regelmatig gebruik van een lage dosis inhalatiecorticosteroïden is dus geassocieerd met een verlaagd risico op dood door astma.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen