NHG Forum

Inhoudelijke Ledenvergadering NHG

Gepubliceerd
10 oktober 2001

24 januari 2002 Domus Medica Utrecht

Het zal niemand zijn ontgaan dat in het afgelopen jaar vele discussies hebben plaatsgevonden over hoe de inhoud van de huisartsgeneeskunde en het takenpakket van de huisarts er over pakweg tien jaar zouden moeten uitzien. Er werden ‘toekomstscenario's gebouwd’ en tijdens de Visiedagen in de districten en op de universitaire Huisartsinstituten bogen velen zich over de ‘receptuur’ voor de toekomst. Van dit alles werden de lezers van H&W op de hoogte gehouden in het NHG-katern.

De resultaten van dit ‘Visieproject’ worden tijdens de Inhoudelijke Leden-vergadering aan de NHG-leden voorgelegd. Gepoogd wordt voort te borduren op de succesformule van de Leden-vergadering van vorig jaar, toen zo'n honderddertig leden meepraatten over de inhoud en prioritering van het NHG-Beleidsplan 2001-2006. Bij de komende Ledenvergadering zullen de discussies vooral gaan over de vraag wat nu de rol van het NHG zal moeten worden om aan de toekomstige huisartsgeneeskunde gestalte te kunnen geven. Maar ook over prioriteitstelling en inhoud zal kunnen worden meegepraat.

Ook uw mening is van belang waar het gaat om de toekomst van het vak. Het NHG nodigt u dan ook graag uit tot het bijwonen van de Ledenvergadering, die op 24 januari 2002 in de (vroege) avond zal worden gehouden. U kunt zich voor de Inhoudelijke Leden-vergadering aanmelden via email: evenementen@nhg-nl.org. Of neem contact op met de NHG-evenementenorganisatie, tel. 030-288 17 00.

In memoriam

Ineke Lindeboom-Erkelens

enthousiasme maakten haar tot een zeer gewaardeerd lid van het Algemeen Bestuur van het NHG. Onze diepste gevoelens van medeleven gaan uit naar haar echtgenoot en kinderen en wij wensen hen alle kracht toe. Bestuur en medewerkers NHG

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen