Nieuws

Integrale eerstelijnszorg bij atriumfibrilleren vermindert mortaliteit

Gepubliceerd
20 mei 2020
De prevalentie van atriumfibrilleren stijgt met de leeftijd tot 17,8% bij 85-plussers. Als de huisartsenpraktijken integrale zorg verlenen aan deze groep patienten kan de mortaliteit met 45% dalen in vergelijking met reguliere zorg. Dat blijkt uit een recent Nederlands onderzoek.
1 reactie

In dit onderzoek was het streven om versnippering van zorg tegen te gaan en integrale zorg te leveren: antistollingszorg, behandeling van ritmestoornissen en zorg voor de comorbiditeit van de meestal oudere patiënt. In het clustergerandomiseerde onderzoek werden 26 huisartsenpraktijken gerandomiseerd. De onderzoekers includeerden 527 patiënten van 65 jaar en ouder voor de interventiegroep en 713 voor de controlegroep.. De patiënten in de controlegroep kregen de gebruikelijke zorg.

Vijftien praktijken verleenden integrale zorg waarbij getrainde praktijkondersteuners (poh’s), onder supervisie van de huisarts, de patiënten met boezemfibrillen driemaandelijks controleerden. Daarbij keken zij naar tekenen van hartfalen, hartritme, indicaties voor laboratoriumonderzoek of ECG en leefstijl. De poh’s gaven ook patiënteneducatie en besteedden aandacht aan DOAC-gebruik. Indien de patiënt een vitamine K-antagonist gebruikte, deed de poh de INR-bepaling en gaf de trombosedienst het doseeradvies. De huisarts zag de patiënten jaarlijks en kon bij vragen laagdrempelig terugvallen op een expertgroep. 

Het primaire eindpunt was sterfte gedurende 2 jaar follow-up. De mediane leeftijd van de patiënten was 77 jaar (interkwartielafstand 72 tot 83). Het overall sterftecijfer na 2 jaar follow-up was 3,5 per 100 patiëntjaren in de interventiegroep en 6,7 in de controlegroep. De hazardratio was 0,55 (95%-BI 0,37 tot 0,82).

Integrale geprotocolleerde zorg in de eerste lijn, inclusief aandacht voor cardiovasculaire risicofactoren voor patiënten met boezemfibrilleren, is dus zeer effectief. Een nieuwe taak voor de praktijkondersteuner? 

Literatuur

  • Van den Dries CJ, et al. Integrated management of atrial fibrillation in primary care: results of the ALL-IN cluster randomized trial. Eur Heart J 2020 Feb 29. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa055 [Epub ahead of print].

Reacties (1)

Ingmar Waardenburg 29 mei 2020

Dit is wel een heel mooi en redelijk absoluut resultaat. Het originele artikel lezende kan ik er weinig op aanmerken, het is een mooie studie. Bijzonder dat er na zo'n korte folluw-up periode al zo'n duidelijk effect meetbaar is. Wel valt me op dat er wat niet-onbelangrijke verschillen in baseline characteristics bestaan tussen beide groepen, zoals het minder voorkomen van hartfalen en chronisch nierfalen in de interventiegroep.  Maar dit zal het uiteindelijke resultaat waarschijnlijk nauwelijks beinvloeden. We moeten dus allemaal aan de integrated care en daar waren we gelukkig al mee bezig!

Verder lezen