Nieuws

Invloedrijke macroliden

Gepubliceerd
10 november 2007

In de NHG-Standaarden wordt een macrolide doorgaans alleen aanbevolen als behandeling met penicilline niet mogelijk is vanwege een bekende overgevoeligheid voor penicilline. Het belang van terughoudend gebruik van macroliden wordt onderstreept door de resultaten van een gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek onder 224 gezonde vrijwilligers van de universiteit van Antwerpen. Zowel na een driedaagse kuur met azitromycine (1dd 500 mg) als na een zevendaagse kuur met claritromycine (2 dd 500 mg) bleek, één dag na afloop van de kuur, het aantal macrolide-resistente streptokokken met ongeveer 50% toegenomen. Tot 42 dagen na de kuur was het percentage resistente streptokokken in de azitromycine-groep hoger dan in de claritromycine-groep. Dit percentage daalde in beide groepen ten opzichte van placebo geleidelijk van gemiddeld 31% op dag 42 tot 17% op dag 180.1 Hoewel de resultaten waarschijnlijk niet zonder meer geëxtrapoleerd kunnen worden naar de zieke patiënt in de spreekkamer van de Nederlandse huisarts blijkt dat macroliden snel en langdurig een toename van de resistentie en verandering van het resistentiepatroon van streptokokken in de keel kunnen veroorzaken. Ook door de gesignaleerde toegenomen resistentie van Streptococcus pneumoniae voor macroliden in de tweede lijn blijft terughoudend gebruik van macroliden aangewezen.2 Of het verschil in resistentie-ontwikkeling tussen azitromycine en claritromycine de onderlinge plaatsbepaling in het NHG-formularium en de NHG-Standaarden zal gaan beïnvloeden valt te bezien. (WD)

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen