Nieuws

Jochen Cals winnaar Telesphorusprijs 2011

Gepubliceerd
10 augustus 2011

De jury van de Telesphorusprijs, bestaande uit prof. dr. H.J.M. Cools, prof.dr. H.J. Verkade en dr. J.A.H. Eekhof, heeft voor de tweejaarlijkse prijs voor het beste proefschrift 26 dissertaties beoordeeld van praktiserende huisartsen. Deze collega’s promoveerden in 2009 en 2010. De juryleden nomineerden 6 proefschriften en beoordeelden deze kritisch en onafhankelijk van elkaar. De jury lette hierbij op 5 criteria: originaliteit, relevantie, methoden, toepasbaarheid voor de huisarts en de uitvoering van het boekje. De onderwerpen gaven een goed beeld van de breedheid van ons vak. Madeleine Bruins Slots (Biomarkers for the diagnosis of acute coronary syndrome) onderzocht de toegevoegde waarde van sneltests in de huisartsenpraktijk bij patiënten met klachten van pijn op de borst, om cardiale ischemie aan te tonen of uit te sluiten. Jochen Cals (Respiratory tract infections in general practice) nam in zijn proefschrift de lageluchtweginfectie onder de loep: wat verwachten patiënten als ze hiermee naar de huisarts komen, welke redenen hebben huisartsen om antibiotica voor te schrijven en hoe kan het consult met de patiënt geoptimaliseerd worden? Florien van Heest (Coming home to go… Palliative care in general practice) bekeek vanuit verschillende invalshoeken de palliatieve zorg door de huisarts voor ernstig zieke en terminale patiënten thuis. Paul Houben (Interpretation of diagnostic test results) bestudeerde hoe huisartsen uitslagen van laboratorium en beeldvormende diagnostiek interpreteren en toepassen voor het stellen van een diagnose. Hein Janssens (Gout arthritis in general practice) deed in zijn proefschrift verslag van een aantal onderzoekingen van de pathogenese, diagnostiek, behandeling en prognose van jicht. Wouter de Ruijter (Cardiovasculair risk management in old age) kwam tot de conclusie dat de klassieke risicofactoren niet opgaan voor ouderen, en keek naar de betekenis van nieuwe risicofactoren om toekomstige hart- en vaatziekten bij ouderen te voorspellen. De jury gaf een eervolle vermelding aan het proefschrift van Hein Janssens. Zij had waardering voor het heel compleet, van verschillende kanten bekijken van de aandoening jicht die regelmatig voorkomt, maar waar relatief weinig aandacht aan wordt besteed. Er kwam echter maar één proefschrift unaniem in aanmerking voor de eerste prijs en dat was het proefschrift van Jochen Cals. Deze dissertatie blinkt vooral uit in toepasbaarheid, onder andere omdat Cals in een onderzoek helder beschrijft hoe je tijdens het consult voorkomt dat je ongewild antibiotica voorschrijft bij een lageluchtweginfectie. Hoewel in Nederland relatief weinig antibiotica worden voorgeschreven, is het onderzoek bovendien erg relevant. Ook in ons land schrijven dokters nog te vaak onterecht antibiotica voor. In dit proefschrift zijn alle aspecten goed en zeer compleet uitgewerkt. Cals wint dus terecht de eerste prijs. Gefeliciteerd! (Just Eekhof)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen