Nieuws

Kankerpatiënten over afstemming van zorg

Gepubliceerd
2 oktober 2013
Dossier
Door toename van het aantal kankerpatiënten en hun stijgende levensverwachting krijgt de huisarts een steeds grotere rol bij (na)zorg bij kanker. Het is daarom van belang dat de huisarts voldoende kennis en vaardigheden bezit. Daarnaast is het, gezien de complexiteit van behandelingen bij kanker, zaak dat de huisarts en behandelend specialist goede afspraken maken. Op deze manier kan continuïteit van de zorg voor kankerpatiënten worden gewaarborgd.

Ervaringen van patiënten

Ook patiënten vinden continuïteit van zorg belangrijk. Zij verwachten dat hun huisarts goed op de hoogte is van hun diagnose, behandeling, prognose en eventuele late effecten van kanker of de behandeling ervan. Maar wat zijn hun ervaringen hiermee? Inzicht in dergelijke ervaringen kan goed worden benut om de (na)zorg te verbeteren, juist omdat patiënten met een andere blik naar de zorg kijken dan zorgverleners.

Kankerpatiënt gematigd tevreden

Onderzoek onder circa 500 deelnemers aan het landelijke Panel Leven met Kanker (NIVEL/IKNL) laat zien dat mensen met kanker geen ronduit goede (maar ook zeker geen slechte) ervaringen hebben met de afstemming van zorg tussen de huisarts en de medisch specialist. Zij beoordelen deze afstemming op een schaal van 1 (negatieve ervaring) tot 5 (positieve ervaring) gemiddeld met 3,6. Ter vergelijking: mensen met één of meer chronische aandoeningen beoordelen de afstemming gemiddeld met 3,8. Wel lopen de ervaringen met de afstemming iets meer uiteen tussen mensen met kanker dan tussen chronisch zieken.

Afstemming huisarts en specialist

Alle aspecten van zorgafstemming tussen huisarts en medisch specialist bieden enige ruimte voor verbetering [figuur]. Wat volgens kankerpatiënten vooral beter kan, is de mate waarin huisarts en specialist op de hoogte zijn van elkaars verrichtingen.

Investeren in samenwerking

Daar waar de huisarts vaak hoog scoort op zaken als bejegening en communicatie, is de (kanker)patiënt relatief gematigd tevreden over zijn afstemming van zorg met de behandelend specialist. Omdat de huisarts in toenemende mate wordt betrokken in het (na)zorgtraject voor mensen met kanker, zijn korte lijnen met oncologen en oncologieverpleegkundigen van groot belang. Maandelijkse overleg (bespreking van casussen) kan hier bijvoorbeeld aan bijdragen.

Panel Leven met Kanker

Dit onderzoek is uitgevoerd onder leden van het Panel Leven met Kanker. Het onderzoeksprogramma Panel Leven met Kanker is een initiatief van het NIVEL en KWF Kankerbestrijding en wordt uitgevoerd door het NIVEL in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), met subsidie van KWF Kankerbestrijding. De hier gepresenteerde gegevens zijn tevens te vinden in het NIVEL-rapport Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2013: ervaringen met huisartsenzorg (Hopman et al., 2013). Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.nivel.nl/panel-leven-metkanker.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen