Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 10

Jaargang
56

Nieuws

 • Hypertensiebehandeling: toch vooral gewoon doen

  Het verlagen van een verhoogde bloeddruk vermindert de kans op hart- en vaatziekten. Diverse patiënt- en artsfactoren dragen echter bij aan suboptimale bloeddrukbehandelingen. Hoewel iedere richtlijn uitgaat van het, indien nodig, combineren van drie verschillende bloeddrukverlagers in optimale…

 • Zijn corticosteroïdinjecties bij tenniselleboog zinvol?

  De NHG-Standaard is helder over het geven van corticosteroïdinjecties bij een tenniselleboog: ‘Overweeg een corticosteroïdinjectie bij een patiënt die na zes weken onvoldoende herstel ervaart, snelle verlichting van de klachten wenst en het nadelige effect op de langere termijn accepteert.’ Dit…

 • Looptraining bij Perifeer Arterieel Vaatlijden

  Patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) zijn gebaat bij looptraining. Of deze interventie ook nog effectief is zonder begeleiding van een fysiotherapeut, is de vraag. Met andere woorden: is het motiveren van patiënten met PAV om dagelijks te gaan wandelen al voldoende om een klinisch…

 • Vijf-sterren-RCT’s

  Film, weten we allemaal, is een buitengewoon krachtig medium. Er zijn films die zo goed in elkaar zitten, waarin alles zo perfect klopt, dat je als toeschouwer onverbiddelijk wordt meegesleept en overtuigd. Dat soort films zijn, helaas, nogal schaars – dat weten we ook allemaal. Zo is het ook…

 • SSRI-switch bij gewichtstoename?

  Vraagstelling Een 42-jarige man bezoekt het spreekuur wegens forse gewichtstoename, ontstaan na aanvang van behandeling met paroxetine vanwege een angststoornis. De man ervaart de gewichtstoename als zeer belastend en ziet de paroxetine graag vervangen door een vergelijkbaar middel dat deze…

 • MDR Polyfarmacie bij ouderen

  Graag wil ik reageren op het artikel van Verduijn et al. over de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. Dit artikel is gepubliceerd in de rubriek nascholing en bevat een prima samenvatting van deze richtlijn en een voorstel voor de implementatie hiervan. De richtlijn Polyfarmacie…

 • Gordelroosvaccin: effectief, maar voor wie nodig?

  Context Ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt ooit herpes zoster (gordelroos). Deze aandoening komt vooral voor bij ouderen en wordt veroorzaakt door een reactivering van het varicellazostervirus, dat op jonge leeftijd waterpokken veroorzaakt. De frequentste complicatie van gordelroos is…

 • Zorg over palliatieve zorg

  Een fenomeen dat elke huisarts kent is dat aandoeningen die je tijdenlang nauwelijks ziet, opeens in een cluster voorkomen. Enige tijd geleden had ik drie patiënten tegelijk met een hersentumor. Bij twee van hen was de prognose slecht en ze kwamen kort na elkaar in de palliatieve fase. Ik kwam er…

 • Hevig menstrueel bloedverlies

  Marian van den Brink is in opleiding tot huisarts-onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMC Groningen. Wat is de meest effectieve behandeling voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies (menorragie), als orale medicamenteuze therapie faalt? Volgens de NHG…

 • Afwachtend beleid bij prostaatkanker

  De meeste mannen met gelokaliseerde, laag-risicoprostaatkanker krijgen na diagnose direct behandeling met radiotherapie of een operatie. Het is niet duidelijk of deze strategie van direct behandelen meer kosteneffectief is dan het volgen van de patiënt. Voor meer inzicht hierin hebben…

 • Kankerpatiënten over afstemming van zorg

  Door toename van het aantal kankerpatiënten en hun stijgende levensverwachting krijgt de huisarts een steeds grotere rol bij (na)zorg bij kanker. Het is daarom van belang dat de huisarts voldoende kennis en vaardigheden bezit. Daarnaast is het, gezien de complexiteit van behandelingen bij…

 • Verhoogde mortaliteit bij lage bloeddruk

  Lage bloeddruk bij ouderen is voorspellend voor toegenomen mortaliteit. De mogelijke verklaring hiervoor was tot voor kort hartfalen. Langdurige hypertensie zou mogelijk leiden tot hartfalen, waardoor de bloeddruk kan dalen. Onderzoek van Poortvliet en anderen zet hier grote vraagtekens bij. …

 • Vaginale atrofie

  Met belangstelling lazen wij het artikel ‘Behandeling van vaginale atrofie’ in H&W 8. Graag zouden we daarbij nog het volgende willen aanvullen: Replens is in Nederland niet meer verkrijgbaar via de apotheek. Het is alleen via internet te bestellen. Andere, beschikbare vaginale bevochtigers zijn:…

 • Gewichtsverlies geen levensverlenger bij DM2

  Afvallen is een van de sleuteladviezen voor diabetespatiënten met overgewicht of obesitas. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat gewichtsverlies voor deze patiënten positief uitwerkt op onder meer glucosewaarden en risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Weinig is echter bekend over het…

 • Fraai kompas voor lab-diagnostiek

  Doelgroep Ziekenhuis-specialisten, huisartsen, verloskundigen. Inhoud Elke week komt er wel een patiënt of een lab-uitslag binnen en ga ik zoeken naar de juiste test of de juiste interpretatie van die test. Via mijn favorieten op internet vind ik meestal wel een antwoord op mijn vraag. Toch…

 • Tanend vertrouwen in wetenschap?

  In een lezenswaardig rapport beschreven het Rathenau Instituut en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onlangs het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de wetenschap. Indirect is dat een graadmeter voor de waarde die u hecht aan de inhoud van dit blad. Aanleiding voor het…

 • ‘Wij hebben als eersten zes duizeligheidsprofielen gevonden’

  In februari promoveerde Jacquelien Dros op haar proefschrift Dizziness in older patients in general practice: away from diagnostic nihilism. In dit interview vertelt zij over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. Als je al huisarts bent op Texel en…

 • Meer kennis, evenveel PSA-aanvragen

  Het screenen op prostaatkanker wordt niet aanbevolen in richtlijnen, maar is toch wijdverbreid. Helpt het om mannen beter te informeren over de zin en onzin van PSA-bepalingen, en daarmee het lukraak screenen te verminderen? Niet echt, zo blijkt uit recent onderzoek. De Amerikaanse…

 • Zorgfamilie

  ‘Ik wil ook dokter worden, net als mama.’ De artsendichtheid in mijn familie is hoog. Mijn beide ouders, een oom en een tante zijn arts. Van mijn vier broers en zussen zijn er drie in de zorg gaan werken. Zoals mijn vaders krullen volgens de wet van Mendel zijn overgeërfd, lijkt ook het…

Wetenschap

 • Effect diëtist bij ondervoede thuiswonende ouderen

  Ondervoeding is een probleem bij thuiswonende ouderen: 11 tot 35% is ondervoed. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de behandeling van ondervoede thuiswonende ouderen door een diëtist. Behandeling door een diëtist leidt na zes maanden niet…

 • Palliatieve zorg buiten kantooruren

  Informatieoverdracht aan de huisartsenpost over patiënten in palliatieve zorg heeft een direct positief effect op de zorg. Huisartsen denken dat ze vaak informatie overdragen maar doen het weinig. Een overdrachtsformulier en training in het gebruik ervan leverde maar weinig…

 • HbA1c als diagnosticum: (g)een stap vooruit?

  Onlangs heeft de American Diabetes Association aangeraden om een HbA1c ≥ 48 mmol/mol (HbA1c ≥ 6,5%) te gebruiken als eerst aangewezen diagnostisch criterium voor diabetes mellitus. Er is echter sprake van beperkingen bij het gebruik van een HbA1c ≥ 48 mmol/mol voor het stellen van de…

 • Arbitraire keuzes bij richtlijnontwikkeling

  Richtlijnen vormen vaste bakens in de zee van onderzoeksbevindingen en nieuwe inzichten. Dankzij de NHG-Standaarden hoeven huisartsen zich niet dagelijks af te vragen of het beleid bij allerlei aandoeningen en kwalen wel verantwoord is. Ze kunnen erop vertrouwen dat de landelijke werkgroepen hier…

Praktijk

 • Kennistoets: vragen

  De moeder van Ron, 13 jaar, komt samen met haar zoon op het spreekuur. Zij maakt zich zorgen om de houding van Ron. Hij gaat steeds krommer lopen. Ron heeft wel eens last van rugpijn, maar hij vindt de zorgen van zijn moeder overdreven. Bij inspectie vindt de huisarts behoudens een versterkte…

 • Oplossingsgerichte gesprekken

  Een 33-jarige vrouw bezocht het spreekuur met de klacht dat ze niet meer kon werken door hoofdpijn, maagpijn, nekklachten, slaap- en concentratiestoornissen. Ze voelde zich overspannen en schreef dit toe aan het gegeven dat ze nog veel bezig was met het overlijden van haar eerste zoontje. Hij…

 • Tijdschrift voor praktijkondersteuning en diabetes

  Het zoemt al een hele tijd rond en eindelijk is het zover: de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is verschenen. In dit nummer is er aandacht voor de belangrijkste wijzigingen. Bovendien is de hoofdtekst van de standaard bijgesloten, zodat praktijkondersteuners de informatie uit…

 • Kanker in de familie: wanneer is genetisch onderzoek geïndiceerd?

  De huisarts krijgt regelmatig te maken met vragen over erfelijkheid van kanker en heeft een belangrijke rol in het selecteren en doorverwijzen van patiënten voor genetisch onderzoek. De meest voorkomende erfelijke tumoren zijn mammacarcinoom, colorectaal carcinoom en melanoom. Voor elk…

 • De zorg voor kinderen met downsyndroom

  De deelname aan prenatale screening in Nederland is laag. De mortaliteit van kinderen met het downsyndroom is fors gedaald en hun levensverwachting is gestegen. Daardoor neemt de behoefte aan levensfasegerichte begeleiding toe. De meeste kinderen met downsyndroom groeien thuis in het…

 • NHG-congres voor praktijkondersteuners op 31 oktober

  De praktijkondersteuner is (bijna) niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Het NHG is zich daar al langer van bewust en vindt het belangrijk om – naast huisartsen – ook de doelgroep praktijkondersteuners te voorzien van evidence-based, bruikbare materialen en scholingen. Dat is een…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Onjuist / 3. Juist Het lichamelijk onderzoek ter differentiatie tussen een structurele en niet-structurele kyfose (houdingsanomalie) bestaat uit drie onderdelen. Eerst wordt het kind gevraagd recht te gaan staan met de schouders naar achteren en de kin omhoog. Daarna bukt het kind…