Nieuws

Kennis over prostaatlijden

Gepubliceerd
10 april 2002

Mannen met mictieklachten ervaren hun klachten in het algemeen blijkbaar niet dermate hinderlijk dat zij zich erin verdiepen, zo bleek uit een Amerikaans onderzoek onder 6553 mannen (>50 jaar) waarbij de praktijken van 35 huisartsen en 15 internisten werden gerandomiseerd. Het merendeel van de mannen had geen of slechts milde mictieklachten. In de interventiepraktijken kregen de artsen uitgebreide richtlijnen, brochures en videobanden over mictieklachten en werden zij tweemaal bezocht door een onderzoeker. Een steekproef van patiënten zonder of met milde mictieklachten in deze praktijken ontving twee brochures (over de prostaat en PSA-tests); mannen met klachten ontvingen drie brochures (over de prostaat, PSA-tests, benigne prostaathyperplasie) en een aanmoediging om hun arts te bezoeken. Huisartsen en patiënten in de controlepraktijken ontvingen geen informatie. Na 18 maanden werd alle artsen en patiënten nogmaals gevraagd naar hun kennis over mictieklachten, prostaatkanker, PSA-tests en ervaren hinder en behandelingen. De interventie had geen enkele invloed op de kennis van patiënten: 59% gaf aan niets of weinig te weten van prostaatlijden, prostaatkanker en PSA-tests. Bijna de helft onderging tijdens het onderzoek een PSA-test. Ook de artsen veranderden hun gedrag niet. De ineffectiviteit van de interventie wordt door de auteurs verklaard door de vrijblijvendheid van de informatieverstrekking. De meest opvallende bevinding wordt hierbij echter onderbelicht: van de deelnemers met matige tot ernstige mictieklachten besloot 60% om de brochures niet te bekijken. Verder onderzoek naar methoden ter verbetering van kennis over mic-tieklachten bij ongeselecteerde mannen lijkt dan ook overbodig. (MB)

Literatuur

  • 0.Hammond CS, Wasson JH, Walker-Corkery E, Fowler FJ, Barry MJ. A frequently used patient and physician-directed educational intervention does nothing to improve primary care of prostate conditions. Urology 2001;58:878-81.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen