Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
4 december 2013
1.Onjuist / 2. Juist
Erythema infectiosum/vijfde ziekte wordt veroorzaakt door het humane parvovirus B19. De besmetting vindt aerogeen plaats via druppelinfectie. De incubatietijd is 7 tot 14 dagen, een week na de besmetting treedt viremie op, die ongeveer 5 dagen duurt en gepaard kan gaan met lichte ziekteverschijnselen. Ongeveer een week na de viremie treedt een tweede ziekteperiode op met exantheem, malaise, lichte temperatuurverhoging en soms gewrichtspijn. Wanneer het kind exantheem krijgt is het niet meer besmettelijk. De infectie kan bij zwangeren voor de 20e week aanleiding geven tot foetale complicaties, spontane abortus of intra-uteriene vruchtdood. Het lijkt verstandig kinderen met de vijfde ziekte uit de buurt te houden van zwangeren, tenzij er al contact is geweest in de week voor het ontstaan van het exantheem. Van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd heeft 35-45% geen beschermende IgG-antistoffen tegen het virus.
De Haan TR, De Jong EP, Oepkes D, et al. Infectie met het Humaan parvovirus B19 (vijfde ziekte) in de zwangerschap: voor de foetus soms levensbedreigend. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1185-90.
Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen bij kinderen. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg, 2009.
3.Juist / 4. Onjuist
Een proctitis is een meestal idiopathische ontsteking die zich beperkt tot het rectum. Klachten zijn meestal helderrood bloedverlies bij normale ontlasting, loze aandrang en een dof onaangenaam gevoel, rectaal. De huisarts start behandeling alleen indien proctologisch onderzoek is verricht, en indien er anamnestisch geen vermoeden bestaat van een colitis of soa; buikpijn en koorts moeten worden uitgesloten. Start met rectale toediening van mesalazine. Evalueer de behandeling om de twee weken. Bij onvoldoende effect is behandeling met een corticosteroïdklysma geïndiceerd. De duur van de behandeling van de remissiefase wordt bepaald in overleg met de MDL-arts.
Damoiseaux RAMJ, De Jong RM, De Meij MA, Starmans R, Dijksterhuis PH, Van Pinxteren B, et al. NHG-Standaard Rectaal bloedverlies. www.nhg.org.
5.Juist / 6. Onjuist
Omdat bij een TIA de uitvalsverschijnselen al verdwenen zijn als de hulp van de huisarts wordt ingeroepen, is de anamnese voor het stellen van de diagnose het belangrijkste instrument. Het is essentieel dat de huisarts de patiënt de verschijnselen zo nauwkeurig mogelijk in eigen woorden laat omschrijven. Omdat de patiënt zich niet altijd bewust is van restafwijkingen, is lichamelijk onderzoek toch noodzakelijk. Dit bestaat uit onderzoek van het gezichtsveld, de kracht van de gelaatsmusculatuur en de bovenste en onderste extremiteiten. Onderzoek van coördinatie en sensibiliteit vindt alleen plaats op indicatie. De huisarts besteedt bij anamnese en lichamelijk onderzoek tevens aandacht aan risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Van Binsbergen JJ, Verhoeven S, Van Bentum STB, Schuling J, Beusmans GHMI, Pleumeekers HJCM, et al. NHG-Standaard TIA. www.nhg.org.
7.Onjuist / 8. Juist
Bij bijtwonden maakt de huisarts de wond goed schoon (uitspoelen van wond) en verwijdert dood weefsel. Bij diepe steekvormige bijtwonden worden de wondranden opengelaten zodat een goede drainage mogelijk is. Bij wonden met een hoog infectierisico is antibioticaprofylaxe aangewezen. Verder is profylaxe van wondinfecties bij bijtwonden geïndiceerd bij patiënten zonder milt; met een verhoogd risico op endocarditis (kunsthartklep of ernstige klepaandoening); met een kunstgewricht; met een verminderde weerstand, zoals bij diabetes mellitus of bij gebruik van orale corticosteroïden. Bij bijtwonden van een dier bestaat er in principe een indicatie voor tetanusprofylaxe, afhankelijk van het tijdstip van de laatste tetanusvaccinatie.
Wielink G, Koning S, Oosterhout RM, Wetzels R, Nijman FC, Draijer LW. NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties, www.nhg.org.
9.Juist / 10. Juist
De huisarts brengt bij een patiënt met een aangetoonde soa partnerwaarschuwing ter sprake. Bij symptomatische chlamydia trachomatis of gonorroe bij mannen dienen alle partners uit de 4 tot 6 weken voorafgaand aan het begin van de klachten, gewaarschuwd te worden. Bij asymptomatische chlamydia trachomatis of gonorroe bij vrouwen, of als de infectie al langer bestaat: alle partners van de laatste 6 maanden.
Van Bergen JEAM, Dekker JH, Boeke AJP, Kronenberg EHA, Van der Spruit R, Burgers JS, et al. NHG-Standaard Het soa-consult. www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen