Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
5 maart 2014
1. Onjuist / 2. Juist
Vaders met een X-gebonden recessieve aandoening, waarbij de vader het afwijkend gen draagt, geven dit afwijkende X-gen door aan alle dochters, die dan heterozygoot draagster zijn, en niet aan hun zonen.
Van den Brande JL, Derksen-Lubsen G, Heymans HSA, Kollée LAA, redactie. Leerboek kindergeneeskunde. Utrecht: De Tijdstroom, 2009.
Schrander-Stumpel CTRM, Curfs LMG, Van Ree JW, redactie. Klinische genetica. Praktische Huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
3. Juist / 4. Juist / 5. Onjuist
Bij hypermetropie of verziendheid is de oogas te kort in verhouding tot de refractieve sterkte van het oog door een korte achterste oogkamer of te zwak brekende media. Bij kinderen tot 6 jaar met een verminderde visus aan één of beide ogen is er grote kans op (ernstige) hypermetropie al dan niet in combinatie met strabisme en/of amblyopie. Strabisme of amblyopie bij ouders, broertjes of zusjes maakt dit waarschijnlijker. Bij het ontstaan van hooggradige refractieafwijkingen, strabisme en amblyopie spelen erfelijke factoren een voorname rol. De erfelijkheid van lichte myopie of hypermetropie is veel minder duidelijk. Kinderen tot 6 jaar met visusvermindering worden verwezen naar de oogarts of orthoptist.
Cleveringa JP, Oltheten JMT, Blom GH, Baggen MEJM, Wiersma Tj. NHG-Standaard Refractieafwijkingen. www.nhg.org.
6. Juist / 7. Juist / 8. Onjuist
Een behandelend arts mag informatie verstrekken aan een medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij, mits er gerichte, schriftelijke toestemming van de patiënt aanwezig is en het gaat om het verstrekken van informatie die feitelijk van aard is. Een oordeel of prognose hoort niet van de behandelend arts te worden gevraagd. De behandelend arts hoort die ook niet te geven.
http://knmg.artsennet.nl/vademecum II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens: hoofdstuk 4.1.
9. Juist / 10. Juist
De etiologie van het ontstaan van overgewicht is complex. Psychosociale, culturele, genetische maar vooral ook omgevingsfactoren zijn van invloed. Borstvoeding lijkt te beschermen tegen het optreden van overgewicht op latere leeftijd. Daarnaast is aan te bevelen om in de opvoeding speciale aandacht te hebben voor meer buiten spelen en bewegen, regelmatig en goed ontbijten, minder consumeren van gezoete drank en minder tv-kijken en computeren. Door interventies in te zetten bij jonge leeftijdsgroepen kan worden voorkomen dat ongezonde leef- en opvoedingsstijlen ontstaan.
Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen bij kinderen. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg, 2009.
Boere-Boonekamp MM, L’Hoir MP, Beltman M, et al. Overgewicht en obesitas bij jonge kinderen (0-4 jaar): gedrag en opvattingen van ouders. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:324-30.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen