Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 3

Jaargang
57

Nieuws

 • Zorgconsumptie op huisartsenposten

  Sinds de oprichting van de huisartsenpost in het jaar 2000, is de totale gezamenlijke zorgconsumptie op de posten gegroeid naar ruim vier miljoen verrichtingen in 2012. Dat is gemiddeld 244 verrichtingen per 1000 inwoners, en daarin zit grote regionale variatie. De verrichtingen zijn onder te…

 • iFOBT vertraagt diagnose bij symptomatische patiënt

  De immunological fecal occult blood test, de iFOBT, vervangt al enige tijd de notoir onbetrouwbare guaiac feces occult bloodtest. De nieuwe test is specifiek voor humaan hemoglobine en is zonder dieetinstructies te gebruiken. In diverse onderzoeken is deze…

 • Verwijzen van kinderen met koorts

  Huisartsen beoordelen regelmatig kinderen met koorts. Om ernstige morbiditeit en mortaliteit te voorkomen, is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen bij vermoeden van een ernstige infectie. Rotterdams onderzoek wijst uit dat huisartsen op de huisartsenpost…

 • Canon Huisartsgeneeskunde

  Doelgroep Huisartsen (in opleiding), lezers die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Inhoud In 52 hoofdstukken schetsen de auteurs de wording van de huisartsgeneeskunde: van Hippocrates en Celsus tot en met de ‘huisarts van de toekomst’…

 • Handig bij dementie?

  Doelgroep Familie en (thuis)zorgverleners van patiënten met dementie. Inhoud De auteurs stellen dat de hersenen beschadiging compenseren met een toename van gevoel en door emotionele gebeurtenissen beter te onthouden. Dit principe wordt in het eerste hoofdstuk uitgewerkt zonder…

 • E-health-interventie in de eerste lijn

  Terecht stellen Drost et al. dat e-health-interventies een integraal onderdeel moeten vormen van de behandeling in de eerste lijn. Hun constatering dat deze programma’s niet bestaan is echter onjuist. De laatste jaren wordt in Nederland en in het buitenland ervaring opgedaan met e-health…

 • Zwaargewicht

  Donderdagmiddag 4 uur. Rustig loop ik naar de wachtkamer op weg naar de volgende en laatste patiënt van vandaag. Deze middag is dat mevrouw Ali en haar 2-jarige zoontje Mustafa. Wanneer ik haar naam in de wachtkamer zeg, kijkt een stevige, vermoeide vrouw op. Ze glimlacht vriendelijk naar me. Voor…

 • ‘Wratten: hoe kom ik eraan en hoe kom ik er vanaf’

  Sjoerd Bruggink – momenteel woonachtig in Nieuw-Zeeland – promoveerde in september vorig jaar op zijn proefschrift Transmission and treatment of cutaneous warts in general practice. In een interview gaat hij in op zijn onderzoeksbevindingen die van belang zijn…

 • Frisse industrie

  ‘Het huidige bewijsmateriaal toont niet overtuigend aan dat consumptie van gesuikerde frisdranken een eigen bijdrage levert aan overgewicht, noch dat een vermindering van de consumptie van die frisdranken de queteletindex in het algemeen zal verlagen.’ Meteen maar weer de vraag: gelooft u…

 • Geloof en de wetenschap

  In een persbericht stond dat driekwart van de Nederlandse hoogleraren vindt dat er geen sprake is van een botsing van geloof en wetenschap. Dit zette mij aan het denken. Geloof en wetenschap zullen juist af en toe met elkaar moeten botsen, lijkt mij. Liever gebruik ik hier het woord overtuiging,…

 • Obesitas: chirurgie of dieet?

  Obesitas is geassocieerd met vele problemen, zoals diabetes mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen, maligniteiten en artrose. Het kostenaspect is dus enorm, reden waarom er naarstig naar oplossingen wordt gezocht. Zo blijkt bariatrische chirurgie op…

 • Een aneurysma abdominale aortae: verwijzen of vervolgen?

  Een aneurysma abdominale aortae (AAA) is nog wel eens een toevalsbevinding bij een echografisch onderzoek van de bovenbuik. Meestal gaat het dan om een klein AAA (30 -55 mm). Over de vraag hoe vaak patiënten een echografie moeten krijgen, eer ze voor een…

 • Maagzuurremmers bij urticaria

  Vraagstelling Urticaria zijn vaak moeilijk te behandelen en soms zelfs invaliderend. Klassieke antihistaminica werken vaak onvoldoende. Er zijn aanwijzingen dat toevoeging van maagzuurremmers (H2-receptorantagonist/H2RA), zoals cimetidine of ranitidine een gunstig effect hebben. De vraag is…

 • Verbeteren medicatietrouw na hartinfarct

  De huisarts speelt een belangrijke rol in het chronisch cardiovasculair risicomanagement van patiënten met een doorgemaakt hartinfarct. De algemene therapietrouw voor cardiovasculaire medicatie is echter laag. Onderzoek uit Denver laat zien dat deze te…

 • MRI-diagnostiek bij rugpijn

  Wat is in de eerste lijn de waarde van MRI-onderzoek bij patiënten met lage rugpijn? De NHG-Standaarden Aspecifieke rugpijn en Lumbosacraal radiculair syndroom adviseren alleen beeldvormend onderzoek aan te vragen bij…

 • PSA-screening geen effect op sterfte

  Context Prostaatkanker is een veelvoorkomende tumor bij mannen. Zowel huisartsen als specialisten passen daarom vroegdiagnostiek toe. Daarvoor bepalen zij het prostaatspecifieke antigeen (PSA) in het serum. Of populatiescreening op prostaatkanker zinvol is, staat al enkele jaren ter discussie. …

 • Antidepressiva waar je niet blij van wordt

  Bij het voorschrijven van medicatie is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheid van bijwerkingen. Wanneer die levensbedreigend zijn, moet de voorschrijver extra op zijn hoede zijn. Een ventriculaire ritmestoornis is een ernstige bijwerking die…

Wetenschap

 • Besmetting met wrattenvirus in gezin en schoolklas

  Wratten komen veel voor bij basisschoolkinderen en worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Adviezen om wratten te voorkomen betreffen vaak de openbare ruimten, zoals sportgelegenheden en zwembaden.   Bij basisschoolkinderen vindt HPV…

 • Communicatie met patiënten met chronische SOLK

  Huisartsen vinden de communicatie met patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) lastig. De communicatie van huisartsen tijdens een eerste consult bij SOLK kan…

 • Zelfmanagement bij chronische ziekten

  Het toenemende aantal chronisch zieken noodzaakt tot het zoeken naar (kostendrukkende) strategieën die de patiënt een grotere verantwoordelijkheid geven in beslissingen rond zijn ziekte. Het enthousiasme…

 • Misleidende marketing rond vroegtijdige zaadlozing

  Sinds kort is er een nieuw medicijn (dapoxetine) dat als eerste en enige een registratie heeft voor de indicatie vroegtijdige zaadlozing. Het is echter de vraag of medicatie voor deze klacht op zijn plaats is. De actuele Richtlijn Vroegtijdige zaadlozing geeft uitsluitsel. De richtlijn biedt…

Praktijk

 • Kind met groeiende, streepvormige huidafwijking

  Als huisarts (AU) zag ik bij mijn 2-jarige zoontje een streepvormige afwijking van 1 cm lengte op zijn linkerbil. Ik dacht in eerste instantie aan een kras, totdat vier dagen later de streep was gegroeid tot 10 cm [foto ]. Hij was niet ziek, had geen koorts en leek er geen pijn of jeuk aan…

 • Generieke geneesmiddelen: regels en realiteit

  Generieke substitutie levert een kostenbesparing op en dient daarmee een maatschappelijk belang. Een generiek geneesmiddel is gelijkwaardig aan het spécialité, met een geringe spreiding in biologische…

 • Protocollen, stappenplannen en tips

  Praktijkondersteuners die graag met protocollen werken komen volop aan hun trekken in het februarinummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning. Zo staat in het artikel over perifeer arterieel vaatlijden het protocol voor het meten van de enkel…

 • Inhalatoren bij astma en COPD

  De fysieke mogelijkheden van de patiënt bepalen welke inhalator geschikt is. Laat de patiënt geen poederinhalator en dosisaerosol door elkaar gebruiken. Gebruik bij ernstige benauwdheid een dosisaerosol met voorzetkamer. Controleer het gebruik van de inhalatoren. …

 • Shoppen in China en munthoofdpijn

  Nummulaire hoofdpijn, een muntgrote plek op de schedel die pijn doet, is een raadselachtig soort hoofdpijn. De pijnlijke, ronde plek is een paar centimeter groot (1-10 cm). De pijn is meestal gering tot matig, bij een kwart van de patiënten ernstig. De aandoening is zeldzaam,…

 • Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie: steeds meer pijn

  In de palliatieve fase komt zowel pijn als opioïdgebruik veel voor. Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie is een toenemende gegeneraliseerde gevoeligheid voor pijn, veroorzaakt en vervolgens versterkt…

 • Goede dokters zijn nederig

  Experts falen vaak (Daniel Kahneman, Ons feilbare denken , 2013). Beleggingsexperts halen resultaten die in niets verschillen van het toeval. Radiologen herbeoordelen dezelfde röntgenfoto in 20% van de gevallen anders. Studieadviseurs zitten er meestal naast. Wijnkenners voorspellen de wijnprijs…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Onjuist / 2. Juist Vaders met een X-gebonden recessieve aandoening, waarbij de vader het afwijkend gen draagt, geven dit afwijkende X-gen door aan alle dochters, die dan heterozygoot draagster zijn, en niet aan hun zonen. Van den Brande JL, Derksen-Lubsen G,…

 • Kennistoets: vragen

  Bij de 27-jarige heer Donkerbroek is op kinderleeftijd de diagnose hemofilie A gesteld. Hij heeft een kinderwens en komt op het spreekuur met vragen over de erfelijkheid van deze ziekte. Zijn partner is gezond en er komen geen erfelijke aandoeningen in haar familie voor. De huisarts…

 • Plotselinge doofheid

  Een huisarts ziet regelmatig mensen met gehoorverlies op het spreekuur. De klacht kan in korte tijd ontstaan, waarbij er meestal een reversibel geleidingsprobleem is door afwijkingen aan gehoorgang, trommelvlies of middenoor (zoals een cerumenimpactie of…

 • Screening en diagnostiek

  Een patiënt zonder klachten vraagt zijn huisarts of deze hem wil screenen op coeliakie. De patiënt heeft gelezen dat daarvoor een test bestaat: de tissue transglutaminase antistoftest (tTGA). In de dagelijkse praktijk gebruikt de huisarts deze test wanneer hij…

 • Zwelling elleboogpunt

  De differentiaaldiagnose bij patiënten met een eenzijdige zwelling aan de elleboogpunt is beperkt. Behalve een bursitis olecrani zijn er weinig andere diagnoses die in aanmerking komen. De duur van de klachten bij presentatie bepaalt of het om een acute of chronische bursitis gaat. Het…