Praktijk

Kennistoets: vragen

Gepubliceerd
3 december 2014
De vader van Lotte, 11 jaar, belt de huisartsenpost. Lotte is acuut hevig benauwd geworden. Zij heeft astma en werd negen maanden terug al eens opgenomen vanwege een ernstige exacerbatie. De dienstdoende huisarts besluit een spoedvisite te rijden. Lotte blijkt erg kortademig te zijn, ze kan niet meer praten. Bij onderzoek is het ademgeruis zwak, en er bestaat een tachypneu. De O2-saturatie is 86%. Naar inschatting van de huisarts is er een opname nodig. In afwachting van de ambulance geeft zij Lotte viermaal 2 pufjes van 100 microg salbutamol via een voorzetkamer.
1.Verwijzing is hier geïndiceerd.
2.De dosering salbutamol is hier correct.
Bij de heer De Vries, 60 jaar, heeft de huisarts zojuist de diagnose acute jicht gesteld aan het basisgewricht van zijn rechter grote teen (MTP 1). Het gewricht is rood en gezwollen. De heer De Vries heeft geen koorts of klachten van andere gewrichten. Zijn voorgeschiedenis is blanco. De huisarts stelt voor te behandelen met prednison.
3.Prednison is een middel van eerste keus bij jichtartritis.
4.Preventieve maagbescherming is hierbij noodzakelijk.
De huisartsopleider en de aios bespreken een onderzoeksartikel uit Huisarts & Wetenschap. De aios doet de volgende uitspraken over typen onderzoeken:
Een cohortonderzoek is een onderzoek waarbij op één moment in de tijd een bepaalde eigenschap van een bepaalde groep personen (een cohort) wordt onderzocht.
Een patiëntcontroleonderzoek is een geschikte onderzoeksopzet om oorzaken van aandoeningen te onderzoeken.
5.Uitspraak (1) is correct.
6.Uitspraak (2) is correct.
Mevrouw Krapels, 83 jaar, komt op het spreekuur met een heftige ontsteking aan haar rechteronderbeen. Zij heeft sinds één jaar een heupprothese rechts en heeft diabetes mellitus. De huisarts stelt de diagnose furunkel. Bij palpatie fluctueert de zwelling. De huisarts besluit tot incisie van het abces en zegt tegen mevrouw Krapels dat zij voorafgaand aan deze ingreep antibiotica dient te slikken om infectie van de kunstheup te voorkomen. Na incisie van het abces adviseert de huisarts de wond dagelijks goed te spoelen en vraagt mevrouw Krapels om de volgende dag terug te komen voor controle.
7.Preventief antibiotica slikken is hier correct.
8.Controle na een dag is hier correct.
De aios heeft bij Hessel, 16 jaar, een forse keelontsteking vastgesteld. Omdat de klachten ruim zeven dagen bestaan en ernstig zijn, heeft de aios besloten Hessel te behandelen met een smalspectrum penicilline. De opleider beweert dat de aios, alvorens te behandelen, een (1) mononucleosis infectiosa had moeten uitsluiten, omdat een (2) smalspectrumpenicilline bij mononucleosis infectiosa bijna altijd een huiduitslag geeft.
9.De bewering van de opleider bij (1) is correct.
10. De bewering van de opleider bij (2) is correct.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen