Praktijk

Kennistoets: vragen

Gepubliceerd
3 november 2016
De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Kool M, Elshout G, Bohnen A, Koes B, Berger M. Betere zorg voor kinderen met koorts op de huisartsenpost. Huisarts Wet 2016;59(11):474-7. De toets is tevens gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Kinderen met koorts. Huisarts Wet 2016;59(11):484-91. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG-Standaarden, Farmacotherapeutisch Kompas en CBO-richtlijnen. De juiste antwoorden vindt u op pagina 532.
1. Kool, et al. deden onderzoek naar de vraag: hoe rapporteren ouders aan de huisartsenpost (HAP) over hun kind(eren) met koorts en hoe betrouwbaar is deze rapportage? Wat kwam er uit hun onderzoek?
 • Als ouders eenmaal op consult zijn geweest, rapporteren ze daarna veel minder.
 • De gerapporteerde symptomen corresponderen goed met het lichamelijk onderzoek.
 • Ouders kunnen zich één dag na de rapportage de gemelde (alarm)symptomen nog goed herinneren.

2. Als de huisarts de richtlijnen van de ‘oude’ NHG-Standaard Kinderen met koorts (2008) naar de letter zou volgen, zou dat volgens Kool, et al. tot een ongewenste ontwikkeling leiden. Welke ontwikkeling is dat?
 • Te vaak verwijzen naar de tweede lijn.
 • Te vaak missen van ernstige infecties.
 • Te vaak aanvragen aanvullend onderzoek.

3. Kool, et al. waarderen het functioneren van de huisarts op de HAP bij kinderen met koorts. Ze zijn kritisch op een aspect van het functioneren. Welke kritiek hebben ze?
 • Huisartsen besteden te weinig tijd aan anamnese en onderzoek van het kind.
 • Huisartsen missen te veel ernstige infecties.
 • Huisartsen schrijven te vaak antibiotica voor.
 • Huisartsen verwijzen te vaak door.

4. Koorts waarbij geen focus wordt gevonden wijst bij kinderen in het algemeen op een onschuldige infectie. Er is een categorie kinderen bij wie ‘koorts zonder focus’ niet als onschuldig wordt gezien. Welke categorie is dat?
 • Kinderen jonger dan 3 maanden.
 • Kinderen met cardiale en/of pulmonale pathologie.
 • Kinderen geboren in het buitenland.
 • Onvolledig gevaccineerde kinderen.

5. De nieuwe NHG-Standaard Kinderen met koorts deelt kinderen met koorts in drie categorieën in met een daaraan gekoppelde urgentie: van afwachten tot direct insturen. Waarop is de indeling in categorieën in de nieuwe NHG-Standaard gebaseerd?
 • Indeling op ‘ernst van de infectie’.
 • Indeling op ‘risico op ernstige infectie’.
 • Indeling op ziektebeelden: pneumonie, meningitis, et cetera.

6. Alarmsymptomen blijven in de nieuwe NHG-Standaard de belangrijkste pijler bij het inschatten of er sprake is van een ernstige infectie bij een kind met koorts. Aanwezigheid van een alarmsymptoom betekent doorverwijzing. De nieuwe NHG-Standaard rangschikt ook symptomen waarbij verwijzen niet per se noodzakelijk is. Voor welk van de volgende symptomen geldt dat?
 • Capillaire refill meer dan drie seconden.
 • Continu huilen.
 • Crepitaties bij longauscultatie.
 • Verminderde turgor van de huid.

7. Moeder komt met Gijs, 18 maanden, op het spreekuur. Gijs heeft sinds twee dagen koorts. Hij slaapt veel, maar is goed te wekken. Hij drinkt twee derde van zijn flesje leeg en heeft vandaag drie keer een natte luier gehad. Verdere anamnese levert geen aanknopingspunten op voor een focus van de koorts. Bij lichamelijk onderzoek ziet de huisarts een alert, niet-ziek kind. Het lichamelijk onderzoek levert geen afwijkingen op. Wat is op dit moment het eerst aangewezen beleid?
 • Expectatief, controle de volgende dag.
 • Urineonderzoek.
 • X-thorax.
 • Verwijzing naar de kinderarts dezelfde dag.

8. De moeder van Tom belt ongerust naar de huisartsenpost. Tom is 4 maanden oud en heeft sinds vier dagen koorts. Vanmorgen was de temperatuur 40,2 °C, rectaal gemeten. Moeder vertelt dat Tom de afgelopen 24 uur minder dan de helft van de normale hoeveelheid heeft gedronken. Welke van deze gegevens is voor de triagiste een alarmsignaal, waarbij het kind op zeer korte termijn beoordeeld dient te worden?
 • De duur van de koorts.
 • De gemeten temperatuur.
 • De hoeveelheid drinken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen