Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 11

Jaargang
59

Nieuws

 • Pinda’s vroeg introduceren of vermijden?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling Pinda-allergie ontstaat vrijwel altijd op jonge leeftijd en…

 • Medische hulp bij zeldzame ziekten

  Welke patiënten hulp zoeken voor zeldzame ziekten, is onbekend: wie zijn ze, met welke symptomen zoeken ze hulp, wat zijn de eventueel eerder gestelde diagnoses en welke specialist stelde die diagnose? Mueller et al. deden onderzoek in Duitsland en pleiten…

 • Verschillen tussen praktijk en post bij kinderen met koorts

  Koorts bij kinderen komt vaak voor. Meestal gaat het om een onschuldige virale infectie, maar soms kan koorts een uiting zijn van een ernstige aandoening, zoals een pneumonie of meningitis. Huisartsen en doktersassistentes/triagisten moeten zich bij een telefonische hulpvraag een oordeel vormen…

 • Oor- of rectale thermometer bij kinderen met koorts?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling Bij kinderen met koorts speelt geregeld de vraag of een…

 • Telefonische triage niet altijd veilig

  Praktijkassistentes overschatten maar zelden de urgentie van hulpvragen van patiënten. Met andere woorden, ze geven niet vaak ‘vals alarm’ (specificiteit identificatie hoog urgente problemen 94%). Wel wordt een significant aantal urgente hulpvragen gemist …

 • Effecten van de NHG-Praktijkaccreditering

  Met belangstelling las ik het onderzoek van Nouwens et al. in H&W nummer 9, 2016 over de effecten van NHG-Praktijkaccreditering. Ik keek daarbij door mijn bril van kaderhuisarts Beleid en Beheer. Het onderzoek roept meerdere vragen op. Waarom dit onderzoek op dit moment? Wie is de opdrachtgever van…

 • Antidepressiva bij enuresis nocturna

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van Hans van der Wouden, EMGO+ VUmc, afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, Amsterdam • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl. …

 • Vaccinaties zorgen voor minder kindersterfte

  Nederlandse onderzoekers maakten een historische tijdreeksanalyse van 1903 tot 2012. Deze analyse laat een sterke associatie zien tussen een toenemende vaccinatiegraad en een afnemende sterfte voor bepaalde infectieziektes. De…

 • Zorggroepen opheffen is kind met badwater weggooien

  In het commentaar Het roer is om, maar waar gaan we naartoe? van Hobma et al. in Huisarts en Wetenschap (2016;(59)10:447-50) concluderen de auteurs dat er geen relatie is aangetoond tussen het kwaliteitsbeleid van zorggroepen en uitkomsten van hun zorg, en dat daarom zonder negatieve…

 • Minder spoedzorg, nog minder kosten

  Het artikel ‘Meer spoedzorg, minder kosten’ in het julinummer van H&W meldt een toename van het aantal zelfverwijzers/-melders door de vorming van een gezamenlijk loket van huisartsenpost (HAP) en spoedeisende eerste hulp (SEH) in Zwolle.1 Het aantal zelfmelders op de HAP steeg met 264%, mede…

 • Aardappels minder gezond dan gedacht?

  Aardappels gelden als gezond en staan afgebeeld bij de Nederlandse ‘Schijf van vijf’ van het Voedingscentrum. Ook in Amerikaanse voedingsadviezen hebben ze een gezond imago en worden ze geadviseerd in het DASH-dieet (dietary approaches to stop hypertension)…

 • Kritische kanttekeningen bij doorontwikkeling NHG-Praktijkaccreditering

  Marc van Eyck beaamt het kritisch volgen en bediscussiëren van NPA. Hij stelt dat accreditering dan wel niet direct leidt tot betere uitkomsten op het niveau van de patiëntenzorg, maar dat dit ook niet het voornaamste doel was en is. ‘U wordt beloond met een externe erkenning, het certificaat, dat…

 • Baby met borstvoeding moet meer vitamine K

  Cholestase is een zeldzame aandoening die voorkomt bij ongeveer 1 op de 20.000 zuigelingen. Een belangrijke oorzaak is biliaire atresie. Cholestase leidt tot verminderde vetabsorptie en verminderde opname van vitamine K. De aandoening komt vaak pas aan het…

 • ‘Binnen de genetica is ongeveer alles mogelijk’

  Han Brunner verzorgt een van de plenaire sessies op het NHG-Congres 2016. De klinisch geneticus en hoogleraar gaat het daar hebben over de mogelijkheid om zeldzame ziekten op te sporen met genetische testen. Brunner heeft zijn vak zien expanderen en de…

 • ‘Lever telkens opnieuw die diagnostische inspanning’

  De Vlaamse huisarts en onderzoeker Ann Van den Bruel promoveerde op het onderwerp kinderen met koorts, begeleidt in Oxford een team dat diagnostische testen evalueert en is sinds juni aan de slag bij het Julius Centrum in Utrecht om onderzoek te begeleiden…

 • Risicofactoren en behandeling van jicht

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop hij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van: N. Rasenberg, Erasmus MC,…

 • Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen

  Doelgroep Medische professionals (in opleiding) betrokken bij de medische zorg voor ouderen. Inhoud Deze nieuwe ‘kleine kwalen’-uitgave (eerder verschenen Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk en kleine kwalen bij kinderen ) wijkt af van de andere uitgaves doordat in dit boek naast…

 • Zekerheid kopen

  Dinsdagochtend schuif ik achter mijn bureau, tweede kop koffie van de dag in de hand als mijn oog valt op een mapje van een, laten we het anoniem houden, ‘scanbedrijf’. U kent ze wel, die bedrijven die flink adverteren met uitgebreid preventief onderzoek voor een speciale prijs. Mag in Nederland…

 • Artsen met verstand van zaken

  Doelgroep Deze wordt door de auteurs als volgt geformuleerd: de nieuwe generatie artsen die de bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten van de zorg tot hun verantwoordelijkheid rekenen. Inhoud Het boek bestaat uit vier delen: ‘Hoe werkt de gezondheidszorg?’, ‘Hoe werkt…

 • Inzicht in Pitt-Hopkins door online onderzoek

  Hulp vragen aan familie van patiënten met het Pitt-Hopkins syndroom bij het beter in kaart brengen van symptomen en het natuurlijk beloop werkt! Patiënten en hun familie blijken zeer bereid om mee te werken aan het online invullen van uitgebreide vragenlijsten…

 • Balans tussen voor- en nadelen antistolling bij atriumfibrilleren verschilt per individu

  Doelgroep Farmacologen, farmaco-epidemiologen en in farmacologie geïnteresseerde artsen. Inhoud Dit proefschrift van Van der Ham, een farmacoloog, beslaat vijf hoofdstukken. Haar algemene doel is om de balans tussen positief effect en risico’s te evalueren van orale anticoagulantia…

Wetenschap

 • Betere zorg voor kinderen met koorts op de huisartsenpost

  Ouders van kinderen met koorts rapporteren vaak alarmsymptomen, ook bij onschuldige infecties. Alarmsymptomen zijn bij kinderen met koorts maar matig betrouwbaar en valide; toch herkennen huisartsen wel een risico…

 • Diagnostisch denken over alledaagse ziekten

  Prognostisch denken helpt huisartsen bij het onderscheid maken tussen alledaagse ziekten en ernstigere ziektebeelden. Bij diagnostisch denken gaat het om analytische en niet-analytische, intuïtieve denkprocessen. Het afwegen van klachten en symptomen tegen de kennis over de…

 • De doorontwikkeling van de NHG-Praktijkaccreditering

  Anno 2016 neemt 64% van alle huisartsen deel aan de NHG-Praktijkaccreditering (NPA). Deze groep huisartsen is verantwoordelijk voor de huisartsgeneeskundige zorg voor ongeveer tien miljoen patiënten. Het kritisch volgen en bediscussiëren van NPA, zoals Nouwens en Zaat doen in H&W 9, is van belang…

Praktijk

 • Kennistoets: antwoorden

  1a Kool M, Elshout G, Bohnen A, Koes B, Berger M. Betere zorg voor kinderen met koorts op de huisartsenpost. Huisarts Wet 2016;59(11):474-7. 2a Kool M, Elshout G, Bohnen A, Koes B, Berger M. Betere zorg voor kinderen met koorts op de huisartsenpost…

 • Bijnierschorsinsufficiëntie, een alledaagse zeldzaamheid

  Primaire bijnierschorsinsufficiëntie betekent dat de bijnierschorshormoonproductie faalt, waardoor de aanmaak van cortisol en aldosteron verlaagd of afwezig is. Bij secundaire of tertiaire…

 • Zeldzame ziekten: een onmogelijke diagnostische opgave?

    Zeldzame ziekten zijn ziekten die per definitie een prevalentie hebben van minder dan 0,5 per 1000 inwoners. De gemiddelde huisarts ziet in zijn hele carrière dan ook maar 1-2 keer een patiënt met die ene specifieke zeldzame aandoening. Toch ziet u vaker een patiënt met…

 • Fecesonderzoek bij patiënten met diarree

  Plots ontstane diarree is in de regel het gevolg van een infectie en heeft een kort en ongecompliceerd beloop waarbij fecesonderzoek niet zinvol is. Fecesonderzoek is alleen zinvol bij patiënten met ernstige of…

 • Scoliose

  Bart, een 14-jarige jongen, komt met zijn moeder op het spreekuur omdat zij een ‘bocht’ in zijn rug heeft gezien. Bart heeft soms, na een wandeling, wat lage rugklachten, maar verder gaat het goed met hem. Wat moeten ze doen? Scoliose is een…

 • ‘Natte ongelukjes’ bij kinderen

  Ongewild urineverlies overdag komt bij 7% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar voor. Door middel van een anamnese, lichamelijk onderzoek, een mictiedagboek en urineonderzoek is de oorzaak meestal te achterhalen. …

 • Het cervixuitstrijkje

  Een 45-jarige vrouw vraagt de assistente of de huisarts haar terug wil bellen. Ze heeft een brief met de uitslag van het uitstrijkje gekregen die niet goed is. Ze is geschrokken en wil weten hoe nu verder. Mag de assistente de uitslag toelichten? En moet u de patiënt bellen…

 • Geneeskunde en getallen: geen goed duo

  Huisartsengeneeskunde is geen exacte wetenschap. We leggen wel van alles vast in maat en getal, maar laten ons handelen toch vooral bepalen door gesprekken met patiënten, afspraken met collega’s, eigenbelang en contracten met verzekeraars. Daarnaast zijn veel metingen onbetrouwbaar en zijn…

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Kool M, Elshout G, Bohnen A, Koes B, Berger M. Betere zorg voor kinderen met koorts op de huisartsenpost. Huisarts Wet 2016;59(11):474-7. De toets is tevens gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Kinderen met koorts. Huisarts…

 • Heert Dokterprijs 2016

  Elk jaar nomineert de jury van de Heert Dokterprijs de vijf beste onderzoeks-artikelen die gepubliceerd zijn in H&W . Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. Deze prijs wordt uitgereikt op het NHG-Congres 2016, op 18 november in Leeuwarden. De genomineerden voor dit…

 • Kind met blauwe plekken en petechiën

  Henk, 2 jaar, komt met zijn moeder op het spreekuur. Zeven dagen geleden had hij koorts en sinds vier dagen heeft hij kleine vlekjes op de huid. Deze begonnen op de billen en bovenbenen, maar zijn sinds eergisteren over het hele lichaam verspreid. Bij navraag blijken er ook…

 • Een zeldzaam ulcus op het behaarde hoofd

  Een 78-jarige man is door de reumatoloog verwezen naar de polikliniek dermatologie vanwege een huidafwijking op zijn kruin. De plek op de kruin bestaat nu bijna een jaar en is een paar maanden geleden pijn gaan doen en opengegaan. Patiënt heeft nooit eerder huidklachten gehad…

 • Het verhaal van de huisartsgeneeskunde: terugblik en perspectief

  Dit is het tiende en laatste deel van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist. De werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé …

Richtlijn

 • NHG-Standaard Kinderen met koorts (derde herziening)

  Belangrijkste wijzigingen De standaard geeft handvatten voor het bepalen van het risico op een ernstige infectie/gecompliceerd beloop bij kinderen met koorts. Kinderen met…

 • NHG-Standaard Pijn aangepast: gewijzigde rotatietabel opiaten

  De NHG-Standaard Pijn is herzien omdat in de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker de rotatietabel voor opiaten is aangepast. Deze tabel (zie [tabel 6 ] kan gebruikt worden bij overstappen naar een ander opiaat. De individuele reactie op…