Nieuws

Keuzekaart of keuzehulp? [Redactioneel]

Gepubliceerd
1 december 2022
Alweer aandacht voor ‘samen beslissen’? Daar is toch alles wel over gezegd? Boven­dien moet er wel wat te kiezen zijn en willen lang niet alle patiënten samen beslissen.
0 reacties
Ariette Sanders
Ariette Sanders
© Vincent Boon

Naast de patiëntinformatie op Thuisarts.nl ontwikkelt het NHG meer instrumenten om het beslissingsproces te ondersteunen, zoals keuzekaarten en -hulpen. Het NHG kiest het format en de onderwerpen niet willekeurig. Het artikel van Van der Weele geeft ons inzicht in de keuzes die het NHG, afgestemd op onze behoeften, daarin maakt.

Maar al denken veel artsen dat ze samen met patiënten beslissen, toch blijft de ­toepassing in de praktijk achter. Onderzoek toont bij herhaling aan dat artsen zichzelf hierin overschatten. Dat is jammer, want we weten dat beter geïnformeerde patiënten, ­minder invasieve, goedkopere behandelingen kiezen en dat door samen te beslissen arts en patiënt beiden tevredener zijn. Tijd lijkt een belangrijke drempel. Patiënten hebben tijd nodig om de informatie te verwerken maar ook de dialoog tussen arts en patiënt vergt tijd.

Herkenbaar? Baghus vertelt in haar nascholing wat haar onderzoek onder aiossen en opleiders in de dagelijkse praktijk voor praktische tips over de toepassing van samen beslissen heeft opgeleverd. Hoe pas je het gebruik van deze hulpmiddelen efficiënt toe? Mooi om te lezen hoe opleiders en aiossen samenwerken en waarmee ze worstelen. Of luister naar de H&W-podcast waar ze er nog uitgebreider over vertelt!

Als ik het gebruik van deze (digitale) hulpmiddelen spreid over meer consulten, leert mijn ervaring dat ik een boeiender gesprek heb over de invloed van persoonlijke context op de keuze. Ik gebruik bijvoorbeeld graag de keuzetabel over anticonceptie. Ik neem dan niet alle opties door, maar ik tast af welke kennis en voorkeur(en) een patiënt al heeft en zoek die op in de tabel. Zo leert de patiënt hoe de tabel werkt. Ik geef de tabel vervolgens mee. Dat scheelt me veel uitleg. In het vervolgconsult bevraag ik de patiënt op wat zij nog wil weten. Dit levert hele verrassende overwegingen op.

Een onderwerp waarover veel patiënten niet zelf beslissen, terwijl dit wel op zijn plek zou zijn, is het moment van onderzoek naar dementie. In het nummer van maart 2023 zal Van der Linden u over de keuzehulp hiervoor vertellen.

Gaaf om te zien hoe jonge huisartsen, samen met het NHG, praktiserende collega’s met wetenschap ondersteunen in de concrete toepassing van samen beslissen!

Ariëtte Sanders, redactielid H&W

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen