Nieuws

Kleine kwalen bij kinderen

Gepubliceerd
1 juni 2017
Doelgroep Huisartsen(-in-opleiding), jeugdartsen, consultatiebureauartsen, kinderartsen.
Inhoud Deze vierde, geheel herziene druk behandelt 160 kleine kwalen bij kinderen. De redactie is erin geslaagd 27 nieuwe hoofdstukken toe te voegen. Het boek behandelt op een heldere manier veelvoorkomende, maar ook een aantal heel weinig voorkomende klachten bij kinderen.
Elk hoofdstuk wordt op duidelijke, wetenschappelijke manier onderbouwd met recente literatuur. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van nieuwe incidentie- en prevalentiecijfers van het NIVEL. Elk hoofdstuk begint met een aantal kernpunten uit het betreffende hoofdstuk.
Qua lay-out is aangesloten bij de andere uitgaven in deze reeks. Twee kolommen per pagina en een indeling naar lichaamsdeel, voorafgegaan door een groot algemeen deel. Nieuw is de mogelijkheid om de kleine kwalen online te lezen. Dit biedt met name aios huisartsgeneeskunde de mogelijkheid de inhoud op verschillende locaties tot zich te nemen. Ook de toevoeging van gedragsproblemen bij kleine kinderen is van waarde voor jonge artsen zonder (eigen) kinderervaring. Klein kritiekpunt, zij het niet storend, zijn de vele type- en spelfouten in deze uitgave.
Oordeel Geweldig leuk boek. Dit boek mag niet ontbreken in een huisartsen-/opleidingspraktijk. Het behoort, net als de andere delen in deze serie, tot de verplichte literatuur voor de huisarts. Mooi boek voor een kleine prijs.
Carolien Hanewinkel, Meike Bruinsma

Waardering: • • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen