Nieuws

Klinisch beeld goede voorspeller pneumonie

Gepubliceerd
28 februari 2018
In de huisartsenpraktijk is de kans op een pneumonie bij patiënten die hoesten minder dan 1%. Koorts, crepitaties, tachycardie en een verlaagde zuurstofsaturatie zijn onafhankelijke voorspellers van een longontsteking. Anamnestische factoren zoals leeftijd, geslacht, roken, COPD of comorbiditeit hebben geen voorspellende waarde. Dat blijkt uit een recent cohortonderzoek.
0 reacties

Van de bijna 30.000 patiënten van zestien jaar en ouder die zich bij de huisarts meldden met maximaal drie weken hoesten, had slechts 0,4% een longontsteking. Bij ruim 700 van alle patiënten werd een longfoto gemaakt, omdat de huisarts een longontsteking vermoedde. Patiënten met koorts > 37,8 ̊C, (eenzijdige) crepitaties, tachycardie van meer dan 100 slagen per minuut of een zuurstofsaturatie van minder dan 95% hadden ieder afzonderlijk een verhoogde kans op een longontsteking. Als allevier de klinische symptomen aanwezig waren en de patiënt werd verwezen voor een longfoto, was de kans op een pneumonie 55%. Wanneer geen van deze klinische symptomen aanwezig waren, was de kans groter dan 90% dat patiënt geen longontsteking had.

Het voorschrijven van antibiotica aan patiënten die hoesten is zelden nodig. Als de huisarts vermoedt dat de patiënt een longontsteking heeft, adviseert de NHG-Standaard Acuut hoesten om een CRP-bepaling te doen alvorens te besluiten om wel of geen antibiotica voor te schrijven. Klinische parameters kunnen een waardevolle aanvulling zijn in situaties waar het niet mogelijk of wenselijk is een CRP-bepaling te doen of wanneer de CRP-bepaling onvoldoende informatie geeft.

Lees het volledige onderzoek hier

Literatuur

  • Moore M, et al. Predictors of pneumonia in lower respiratory tract infections: 3C prospective cough complication cohort Study. Eur Respir J 2017;50:1700434.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen