Nieuws

Knelpunten huisartsenzorg verschillen sterk per regio

Gepubliceerd
11 juli 2022
Uit Nivel-onderzoek blijkt dat de knelpunten die huisartsenpraktijken ervaren sterk verschillen per regio. Het gaat om de beschikbaarheid van huisartsen en doktersassistenten en om praktijkorganisatie. De regionale ‘case mix’ aan problemen biedt ook aanknopingspunten voor een regionale strategie om deze het hoofd te bieden.
0 reacties
Landkaart knelpunten huisartsenpraktijken
Regio's die bovengemiddeld vaak problemen ervaren met één of meer knelpunt-indicatoren rond huisartsen, doktersassistenten en praktijkgerelateerde onderwerpen: > 5% (links) en > 10% (rechts).
© Nivel

Eind 2020 zette het Nivel een web-enquête uit onder 4200 huisartsenpraktijken. De vragen gingen over het personeelsbestand, openstaande vacatures, patiëntenpopulatie, werkdruk en toekomststrategie. Slechts 15% (n = 635) vulde de enquête geheel of gedeeltelijk in, daarom nam het Nivel alleen regio’s met meer dan 10% respons mee. 

Drukte in getallen 

In de gemiddelde dagpraktijk werkte 5,3 fte aan personeel. Hiervan was 38% huisarts, 33% doktersassistente, 12% POH-s, en 7% POH-ggz. Het aandeel niet-huisarts varieerde per regio van 54 tot 70%.  

64% van de huisartsen en 57% van de assistenten ervoeren een hoge werkdruk. 41% van de huisartsen meldde problemen rondom de waarneming; 25% had moeite met het vinden van associés en praktijkopvolgers. De helft van de praktijken had een vacature voor een assistente; een derde voor een huisarts. In 45% van de praktijken gaf ziekte van het huidige personeel direct problemen.  

De praktijken zetten meerdere maatregelen in gang, zoals taakherschikking (64%), e-health (63%) en efficiëntere patiënten(stromen) binnen de praktijk (58%). 

Per regio 

In de randstand ervoeren praktijken knelpunten rond de werkdruk, vacatures en de tekorten voor doktersassistenten. In enkele noordelijke en zuidelijke regio’s lag het tekort juist bij huisartsen. In het midden van het land ervoer men de minste problemen [figuur]. 

Figuur | Regio's die bovengemiddeld vaak problemen ervaren met één of meer knelpunt-indicatoren rond huisartsen, doktersassistenten en praktijkgerelateerde onderwerpen: > 5% (links) en > 10% (rechts).

Landkaart
Regio's die bovengemiddeld vaak problemen ervaren met één of meer knelpunt-indicatoren rond huisartsen, doktersassistenten en praktijkgerelateerde onderwerpen: > 5% (links) en > 10% (rechts).
© Nivel

Bron: Nivel 

Samenwerken en monitoren 

In plaats van de problemen per praktijk het hoofd te bieden, zouden regio-organisaties de personele en organisatorische uitdagingen nog meer per regio kunnen aanvliegen. Hierbij hoort ook een betere samenwerking tussen regio’s en meer monitoring en onderzoek naar de effectiviteit van de lopende landelijke initiatieven. 

Literatuur

  • Geit E, et al. De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2020: toelichting en samenvatting van het onderzoek - en de regionale factsheets. Utrecht: Nivel, 2022.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen