Nieuws

Knelpunten huisartsenzorg verschillen sterk per regio

Date
11 juli 2022
Uit Nivel-onderzoek blijkt dat de knelpunten die huisartsenpraktijken ervaren sterk verschillen per regio. Het gaat om de beschikbaarheid van huisartsen en doktersassistenten en om praktijkorganisatie. De regionale ‘case mix’ aan problemen biedt ook aanknopingspunten voor een regionale strategie om deze het hoofd te bieden.