Nieuws

Migratieachtergrond is risicofactor om in de huisartsopleiding beoordeeld te worden als onderpresterend

Gepubliceerd
13 januari 2023
Huisartsen in opleiding met een migratieachtergrond hebben een grotere kans om als onderpresterend beoordeeld te worden in de Nederlandse huisartsopleiding. Dit geldt niet alleen voor aios van de eerste generatie migranten, met vaak een buitenlandse basisopleiding, maar ook voor de tweede generatie Nederlanders met doorgaans een Nederlandse basisopleiding.
0 reacties

De onderzoekers analyseerden retrospectief de gegevens van 1700 huisartsen in opleiding van 7 Nederlandse instituten in de periode 2015-2017. Van hen had 17,4% een migratieachtergrond. Deze aios waren vaker man (34% versus 28%; p < 0,05) en iets ouder (29,9 jaar versus 28,6 jaar; p < 0,010); deze verschillen waren het grootst bij de eerste generatie.

Resultaten

De beoordeling onderprestatie was gedefinieerd als het stoppen met de opleiding, een verlenging van de opleiding op aandringen van de opleiding en/of verplichte verlenging en coaching. In totaal werden 154 aios (9%) beoordeeld als onderpresterend. Dit waren relatief vaker aios met een migratieachtergrond (18% versus 7%; p < 0,001; OR gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht 2,82; 95%-BI 1,67 tot 3,49). Zij scoorden niet specifiek slechter op bepaalde competenties (vakinhoudelijk handelen, arts-patiënt communicatie, professionaliteit, academische vaardigheden, organisatie en samenwerken, maatschappelijk handelen). Ook verschilden de resultaten niet significant per opleidingsinstituut.

Oorzaken en barrières onduidelijk 

Kortom, de kans om beoordeeld te worden als onderpresterende aios huisartsgeneeskunde is groter bij aios met een migratieachtergrond dan bij aios uit de meerderheidsgroep. Dat is opmerkelijk bij een verondersteld vergelijkbaar startniveau door de verplichte ingangstoetsen voor de huisartsopleiding. Omdat dit kwantitatieve onderzoek nog niets zegt over oorzaken voor deze discrepantie, is vervolgonderzoek nodig om te zien of barrières een inclusief opleidingsklimaat in de weg staan.

Literatuur

  • Van Moppes NM, et al. Ethnic minority GP-trainees at risk for underperformance assessments: a quantitative cohort study. BJGP Open 7 November 2022;BJGPO.2022.0082.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen