Nieuws

Korter amoxicilline bij kinderen met pneumonie?

Gepubliceerd
23 mei 2022
In de NHG-Standaard Acuut hoesten wordt een vijfdaagse kuur amoxicilline (40 mg/kg/dag in 3 doses) geadviseerd bij kinderen die vermoedelijk pneumonie hebben. Die kuur kan mogelijk korter. Een gerandomiseerd non-inferioriteitsonderzoek uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland toont aan dat een driedaagse kuur niet leidt tot meer recidiefinfecties dan een zevendaagse kuur amoxicilline bij kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar.
2 reacties

In Nederland wordt amoxicilline bij pneumonie relatief laag en kort gedoseerd ten opzichte van de adviezen uit buitenlandse richtlijnen. Minder antibioticagebruik voorkomt resistentie en bacteriële superinfecties en kan leiden tot minder bijwerkingen, betere therapietrouw en lagere kosten.

RCT 

In het Geneesmiddelen Bulletin (GeBu) wordt de RCT beschreven waarin de behandeling gedurende 3 dagen werd vergeleken met behandeling gedurende 7 dagen. In deze RCT werd ook de lage dosis amoxicilline (35 tot 50 mg/kg/dag in 2 doses) vergeleken met een hoge dosis (70 tot 90 mg/kg/dag in 2 doses).  

Weinig verschil 

De onderzoekers includeerden 814 kinderen met pneumonie die zij buiten het ziekenhuis hadden opgelopen (52% jongens; mediane leeftijd 2,5 jaar). In totaal moesten 100 van de 814 (12,5%; 90%-BI 10,7 tot 14,6) kinderen binnen 28 dagen opnieuw voor een luchtweginfectie worden behandeld.  

De driedaagse behandeling was niet inferieur aan de zevendaagse (verschil 0,1%; bovengrens eenzijdig 95%-BI 3,9%). De kenmerken van een pneumonie – zoals koorts, verhoogde ademhalingsfrequentie, piepende ademhaling, braken, slijmproductie en malaise – verdwenen in alle groepen even snel, zonder significante verschillen. Ook de bekende bijwerkingen van amoxicilline – zoals diarree (44%), huiduitslag (24%) en spruw (7%) – werden in gelijke mate gerapporteerd. Verder was de lage dosering niet inferieur aan de hoge dosering (verschil 0,2%; bovengrens eenzijdig 95%-BI 4,0%). 

Onder voorbehoud 

De toepasbaarheid van de bevindingen is nog beperkt. Zo wijken de dosering en de doseerintervallen af die in de Nederlandse situatie. Mogelijk hebben kinderen met een zeer ernstige pneumonie of comorbiditeit een hogere dosering of langere kuur nodig. De auteurs van het GeBu constateren terecht dat als deze bevindingen worden bevestigd, de behandelduur in de toekomst wellicht naar beneden kan in Nederland.  

 

Lees meer over het onderzoek Amoxicilline bij kinderen met pneumonie; Lager en korter doseren? van E.P. Schwarz.

Literatuur

  • Schwarz EP. Amoxicilline bij kinderen met pneumonie; Lager en korter doseren? Geneesmiddelen Bulletin 2022;56(4):33-5.

Reacties (2)

email_registra… 25 mei 2022

Ik vraag me ook af hoe hard de diagnose 'pneumonie' was. Ik zie toch heel wat 'pneumonien' gediagnosticeerd worden om 22.45 uur op de HAP. Diezelfde kinderen zouden overdag en virale bovenste luchtweg infectie gehad hebben. Dan is het logisch dat ze na 3 dagen antibiotica net zo 'goed' reageren als na 5 of 7 dagen. 

Ariette van Le… 26 mei 2022

De inclusie-criteria zijn te vinden in het originele artikel in de JAMA (doi:10.1001/jama.2021.17843; helaas niet vrij te verkrijgen) of de accurate vertaling van het wel vrij verkrijgbare GeBu. 

Insluitingscriteria: kinderen ouder dan 6 maanden met een gewicht van 6 tot 24 kg, een klinische diagnose van buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie en behandeld met amoxicilline na ontslag uit het ziekenhuis vanaf een afdeling of
de spoedeisende hulp. Naast anamnese en lichamelijk onderzoek was aanvullend onderzoek niet noodzakelijk om te voldoen aan de inclusiecriteria. Een uitgebreide beschrijving van de bevindingen bij deze kinderen is terug te vinden in de tabel 1 van het originele artikel. Enkele parameters: gemiddeld 4 dagen hoesten, 2 dagen koorts, de temp rond de 38 graden Celcius, hartslag gemiddeld rond de 140/min., ademhalingsfrequentie rond de 38/min., saturatie 96%, neusvleugelen 9%, thoracale intrekkingen 60%, crepitaties bij 83% waarvan 70% eenzijdig. 

De NHG-richtlijn acuut hoesten vereist voor de waarschijnlijkheid diagnose pneumonie:

acuut hoesten én kenmerken van ernstig ziekzijn zoals tachypnoe, tachycardie

of matig ziekzijn en eenzijdige auscultatoire afwijkingen

of een beloop > 7 dagen met koorts en hoesten (zonder afwijkingen bij lichamelijk onderzoek).

Alles met al lijken veel kinderen uit dit onderzoek te voldoen aan de criteria van de NHG-richtlijn. 

 

Verder lezen