Wetenschap

Kwaliteitstoetsing van huisartsenpraktijken en HAP’s kan beter gezamenlijk en regionaal

Date
18 april 2022
Een groeiend aantal huisartsenposten (HAP’s) laat de accreditering uitvoeren door de NHG-Praktijk Accreditering (NPA). Dat is een begrijpelijke ontwikkeling, gezien de sterke inhoudelijke overeenkomst tussen huisartsenpraktijken en HAP’s. Door de kwaliteitstoetsing van de 7 x 24-uurs huisartsenzorg volledig bij de NPA onder te brengen, kan het regionale kwaliteitsbeleid eenduidiger worden en de efficiëntie toenemen. Bovendien kunnen huisartsenpraktijken zo meer ondersteuning krijgen door HAP’s. In dit opiniërende artikel delen wij als NPA-auditoren onze ervaringen met huisartsenpraktijken en HAP’s, en opperen we ideeën voor innovatie en kwaliteitsverbetering.