Wetenschap

Off-label voorschrijven: medisch handelen en motieven van huisartsen (bijlage)

Gepubliceerd
10 mei 2007

Tabel1Motieven die een rol spelen bij de beslissing wel of niet off-label voorschrijven (n=463)
MotievenGemiddelde scoreSdPercentage waarbij het motief vaak of altijd een rol speelt
Volgens richtlijnen van beroepsgroep werkzaam4,141,1345,4
Volgens algemene handboeken werkzaam4,031,0741,6
Volgens wetenschappelijke literatuur werkzaam3,901,1637,2
Weinig risico’s wat betreft bijwerkingen3,561,1924,3
Volgens eigen ervaringen werkzaam3,521,2424,2
Volgens ervaringen van collega-artsen werkzaam3,511,0521,2
Door specialist geïnitieerd3,170,9610,3
Op basis van geregistreerde indicaties zou het kunnen helpen3,081,2014,8
Volgens werkingsmechanisme zou het kunnen helpen3,011,2213,6
Patiënt heeft probleem al lange tijd2,981,2012,6
Andere toepassingen hadden te veel bijwerkingen, te weinig effect of waren gecontraïndiceerd2,981,079,2
Patiënt wil ‘behandeld’ worden2,731,126,9
Volgens apotheker werkzaam2,671,239,8
Verwacht dat middel snel wordt geregistreerd voor betreffende indicatie2,551,197,6
Aandoening is ernstig en je moet wat proberen2,481,053,7
Voor deze indicatie is geen enkel middel geregistreerd2,451,074,8
Goedkoper dan geregistreerde toepassingen2,361,144,6
Patiënt vraagt expliciet naar deze toepassing2,340,922,6
Eenvoudiger in gebruik2,301,073,3
Volgens fabrikant/artsenbezoeker werkzaam2,141,093,3
Ben benieuwd naar werking van relatief nieuw middel1,951,084,3
Tabel2Motieven en overwegingen die een rol spelen bij de beslissing om patiënten wel of niet te informeren (n=457)
OverwegingenGemiddelde scoreSdPercentage bij wie dit vaak of altijd een rol speelt
- ik vind dat de patiënt het gewoon hoort te weten4,101,3945,7
- omdat de bijsluiter tot verwarring kan leiden3,791,3435,9
- ik weet dat ik daartoe verplicht ben3,561,5933,4
- of er grote kans is op bijwerkingen of complicaties3,701,6239,6
- of de patiënt het zal begrijpen3,291,3321,8
- of de patiënt mondig en kritisch is2,941,3416,4
- of deze informatie onnodig vragen oproept2,931,2915,1
- of ik er op dat moment wel/geen tijd voor heb2,551,126,4
- of er kans is dat de patiënt een klacht indient1,921,136,2
- ik vind dat de patiënt mij maar moet vertrouwen2,271,297,1
Tabel3Informeren van patiënt en apotheek en toestemming vragen bij het off-label voorschrijven (n=460)
Informeren en toestemming vragenGemiddelde scoreSdPercentage dat vaak of altijd infor­meert/toe­stem­ming vraagt
Patiënt informeren dat de toepassing niet in bijsluiter staat 3,631,5132,2
Patiënt informeren dat de apotheek mogelijk de verkeerde informatie geeft, daar die niet weet dat het geneesmiddel voor een off-labeltoepassing wordt voorgeschreven 3,091,5323,5
Toestemming vragen aan de patiënt (informed consent)2,911,5619,3
Toestemming vastleggen in het medisch dossier2,291,6214,2
De indicatie op het recept schrijven1,731,194,8
* Percentage huisartsen dat de patiënt vaak of altijd informeert dat de toepassing niet in de bijsluiter staat of dat de apotheek mogelijk de verkeerde informatie geeft: 37,9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen