Nieuws

Lage rugklachten, pluis of niet?

Gepubliceerd
24 februari 2014

Rode vlaggen of alarmsymptomen worden vaak gebruikt om patiënten met lage rugklachten op een snelle manier onder te verdelen in pluis of niet-pluis. Met andere woorden om te bepalen of het gaat om een patiënt met aspecifieke lage rugpijn of om rugpijn die mogelijk veroorzaakt wordt door een fractuur of maligniteit. Wildgroei van alarmsymtomen in de verschillende richtlijnen voor patiënten met lage rugklachten zorgt echter voor onduidelijkheid. Uit Brits onderzoek blijkt dan ook dat de diagnostische waarde ervan beperkt is.

In de verschillende richtlijnen komen alles bij elkaar meer dan 50 verschillende rode vlaggen voor. Aron Downie et al.een systematische review over de diagnostische waarde hiervan voor patiënten met lage rugklachten. Het literatuuronderzoek leverde 14 onderzoeken op, waarvan 8 in huisartsgeneeskundige en de overige in specialistische setting. Het betrof patiënten met lage rugklachten ≥ 50 jaar. De gouden standaard voor het opsporen van fracturen was röntgenfotografie, voor maligniteiten MRI en follow-upgegevens.

De prevalentie van fracturen bij patiënten die met lage rugklachten bij de huisarts kwamen, was 3,6%, de kans op een maligniteit 0,2%. Wervelfracturen werden vaker gezien bij vrouwen, patiënten > 65 jaar, patiënten die langdurig corticosteroïden hadden gebruikt of een ernstig ongeval hadden gehad. Voor elk van deze rode vlaggen varieerde de kans op een fractuur van 10 tot 33%. Naarmate er meer risicofactoren gelijktijdig aanwezig waren, liep de kans op een wervelfractuur op van 42 tot 90%. Het risico op een maligniteit nam significant toe indien er anamnestisch al sprake was van een maligniteit in de voorgeschiedenis (variërend van 7 tot 33% in de verschillende onderzoeken). Leeftijd, gewichtsverlies of een chronisch beloop lieten geen duidelijk verhoogd risico op een maligniteit zien.

Uit deze review blijkt maar weer eens dat de anamnese belangrijke informatie levert voor het diagnostisch proces. Dat scheelt veel en onnodig beeldvormend onderzoek. En dat geeft dan weer een prettig-pluisgevoel.

Downie A, et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. BMJ 2013;347:f7095

Foto: Joe Belanger/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen