Nieuws

Langdurige klachten na COVID-19 zonder ziekenhuisopname

Gepubliceerd
9 februari 2021
Dossier
Drie maanden nadat een patiënt is hersteld van een acute COVID-19-infectie is het longparenchym grotendeels genezen. Toch rapporteren sommige patiënten dan nog klachten als vermoeidheid, functionele beperkingen en verminderde kwaliteit van leven. Dat geldt niet alleen voor patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen, maar ook voor een deel van de niet opgenomen patiënten die een milde vorm van COVID-19 hadden. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.
0 reacties

Van den Borst en collega’s deden een prospectief cohortonderzoek en nodigden daarvoor alle patiënten uit die in het ziekenhuis hadden gelegen voor COVID-19 (n = 171). Huisartsen konden ook patiënten verwijzen die niet opgenomen waren geweest, maar langer dan 6 weken klachten hielden na een COVID-19-infectie.

De onderzoekers includeerden in totaal 124 patiënten. De gemiddelde leeftijd was 59 jaar (± 14 jaar) en 60% was man. Er waren 97 (57%) ontslagen patiënten en 27 (70% vrouw) door de huisarts verwezen patiënten. De onderzoekers bekeken de spirometrie, X-thorax of CT-scan, looptest en lichaamssamenstelling van deze patiënten. Zij namen ook vragenlijsten af over de psychische, cognitieve, fysieke gezondheid en kwaliteit van leven. Het is opvallend dat patiënten die werden verwezen door de huisarts (78% zonder comorbiditeit) ernstiger dyspneuklachten rapporteerden dan de opgenomen patiënten (Gemodificeerde Medical Research Council Dyspnoe-vragenlijst: verwezen patiënten mMRC 2 versus ontslagen patiënten mMRC 1; p < 0,0001). De verwezen patiënten scoorden ook slechter op de verschillende gezondheidsdomeinen (gemeten met het Short Form Health Survey en Nijmegen Clinical Screening Instrument). Er waren significante verschillen op de subschalen functioneren, vermoeidheid en pijn tussen de verwezen patiënten en de opgenomen patiënten met matige tot ernstige ziekte. De labresultaten (CRP, d-dimeer, leukocyten), spirometrie, saturatie in rust en X-thorax (bij 93%) waren in deze groep normaal, dus een verklaring kunnen de onderzoekers hiervoor niet geven. 

Een belangrijke beperking van dit onderzoek is de selectiebias. De groep verwezen patiënten vormt een subgroep (met ernstige klachten) van de zeer grote groep patiënten die COVID-19 heeft doorgemaakt.

De onderzoekers waarschuwen voor de langdurige gevolgen van COVID-19 bij een subgroep patiënten. Een verminderde gezondheidstoestand kan overgaan in chronische klachten, zonder dat aanvullend onderzoek deze kan verklaren. 

Lees meer over het onderzoek Comprehensive health assessment three months after recovery from acute COVID-19 van Van den Borst B, et al.

Literatuur

  • Van den Borst B, et al. Comprehensive health assessment three months after recovery from acute COVID-19. Clinical Infectious Diseases 21 Nov 2020. DOI: 10.1093/cid/ciaa1750/5998118 (epub ahead of print).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen