Praktijk

Leefstijl [Kennistoets]

Gepubliceerd
28 januari 2021
Toets uw kennis.
0 reacties

1. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zit sinds 2019 in de zorgverzekering. Patiënten met obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) komen in aanmerking voor deelname aan de GLI. Welke groep nog meer?

a. Alle patiënten met overgewicht (BMI > 25).

b. Alleen patiënten met overgewicht (BMI > 25) in combinatie met (risico op) hart- en vaatziekten (HVZ) en/of diabetes mellitus type 2 (DM2).

c. Alle patiënten met HVZ en/of DM2.

 

2. Wat geldt voor de vergoeding van de GLI?

a. Wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

b. Wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

c. Wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 

3. De Vries stelt dat leefstijlgeneeskunde een onderdeel is van het medisch handelen in de huisartsenpraktijk. Welk doel wordt er volgens haar mee beoogd?

a. Beïnvloeding van leefstijl specifiek bij kwetsbare groepen.

b. Bevordering van de gezondheid van de totale patiëntenpopulatie.

c. Voorkomen en behandeling van chronische aandoeningen.

 

4. De Vries geeft aan dat huisartsen niet hoeven te wachten met de implementatie van leefstijlgeneeskunde. Welke argumenten geeft zij daarvoor?

a. Huisartsen zien 5,6 miljoen patiënten met een chronische aandoening.

b. Patiënten zijn niet therapietrouw als het gaat om het slikken van medicatie.

c. Overgewicht en obesitas zullen vaker voorkomen.

d. Alle voorafgaande argumenten.

 

5. Huisartsen rekenen secundaire (of geïndiceerde preventie) tot hun taak. Scheenhart geeft de nieuwe indeling van preventie. Zij beschrijft secundaire preventie als:

a. Preventie van klachten en/of aandoeningen in de gezonde bevolking.

b. Preventie van beginnende klachten en voorkomen dat ze verergeren tot een aandoening.

c. Preventie van complicaties en achteruitgang bij mensen met een ziekte of aandoening.

 

6. De intensieve leefstijlbehandeling die Pot presenteert heet ‘Keer Diabetes2 Om’. De naam refereert aan het effect dat het programma op DM2 beoogt te hebben. Welk effect is dat?

a. Het bestrijden van de symptomen van diabetes.

b. Het aanpakken van de oorzaken van diabetes.

 

7. Pot maakt in haar artikel duidelijk waarom het onderzoek naar de leefstijlbehandeling ‘Keer Diabetes2 Om’ werd gedaan. Welk doel was dit?

a. Aantonen dat leefstijlbehandeling superieur is aan medicamenteuze therapie bij DM2.

b. Aantonen dat leefstijlbehandeling op de korte termijn (6 maanden) effectief is bij DM2.

c. Aantonen dat leefstijlbehandeling op de langere termijn (24 maanden) effectief is bij DM2.

 

8. In het onderzoek van Pot naar de effecten van leefstijlbehandeling op DM2 waren er verschillende uitkomstparameters. Alle parameters waren positief, op 1 na. Welke parameter bleef gelijk bij de DM2-patiënten?

a. Het lichaamsgewicht

b. Het HbA1C

c. De diabetesmedicatie

De kennistoets is gemaakt door Henk Folkers, toetsredacteur. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1b / 2a / 3c / 4d / 5b / 6b / 7c / 8b

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen