Nieuws

Leefstijladviezen ook cruciaal bij boezemfibrilleren

Gepubliceerd
26 februari 2020
Bij atriumfibrilleren (AF) richt de behandeling zich op rythm en/of rate control. Uit recent literatuuronderzoek komt echter naar voren dat voor AF dezelfde risicofactoren gelden als voor andere hart- en vaatziekten en dat behandeling van AF zich mede hierop moet richten.
0 reacties

De auteurs bekeken vier RCT’s en acht cohortonderzoeken. Daaruit bleek dat de risicofactoren overgewicht, hypertensie, obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), een passieve leefstijl, diabetes, roken en alcohol ook onafhankelijk bijdragen aan het ontwikkelen van AF. De kans op AF neemt met 29% toe per 5 BMI-punten. Gewichtsverlies zorgt voor afname van de kans op AF. Hypertensie draagt voor 20 tot 25% bij aan AF, via activatie van het RAAS-systeem en dilatatie van het rechter atrium. AF komt vaker voor bij patiënten met OSAS vanwege hypoxemie, elektrische remodeling en linker atriumdilatatie. Een inactieve levensstijl draagt direct en indirect (via obesitas) bij aan AF. Door 5 tot 10 minuten per dag hard te lopen kan het risico op AF met 30 tot 45% worden verlaagd, onafhankelijk van het BMI. Diabetes is gerelateerd aan fibrotische verandering in het linker atrium, waardoor de kans op AF toeneemt. Daarnaast komt AF tweemaal vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers en geeft hoge alcoholinname meer kans op AF (HR 1,45; 95%-BI 1,04 tot 1,54; p = 0,02). Het aanpakken van deze risicofactoren leidt tot afname van de incidentie van AF. Een beperking van dit literatuuroverzicht is dat het geen systematische review is en onderzoeken met negatieve uitkomsten mogelijk niet zijn opgenomen. 

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren adviseert alcohol, koffie, drugs en stress te vermijden. Dit literatuuronderzoek benadrukt het belang van aanvullende adequate behandeling van diabetes en OSAS, en net als bij CVRM een gezonde leefstijl te adviseren.

Literatuur

  • Middeldorp ME, et al. Lifestyle modifications for treatment of atrial fibrillation. Heart 2019;0:1-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen