Nieuws

Leerboek Evidence based medicine

Gepubliceerd
10 juni 2001

De ‘Inleiding in evidence-based medicine’ is het eerste Nederlandstalige werk in zijn soort en uitgebracht door de deskundigen bij uitstek, namelijk van het Dutch Cochrane Centre. Het boek is vooral gebaseerd op de cursussen evidence-based medicine van dit Centre. Aan de orde komen zaken als: hoe een vraag uit een patiëntencontact vertaald kan worden naar een ‘zoekvraag’, welke zoekmachines op het internet gebruikt kunnen worden, hoe dat werkt en vervolgens hoe de gevonden resultaten beoordeeld en geïnterpreteerd dienen te worden. De lezer krijgt een overzicht van klinisch epidemiologische begrippen toegespitst op het vinden van wetenschappelijk gefundeerde meningen over diagnostiek, therapie, prognose van aandoeningen. Wanneer men zich eenmaal het gedachtegoed in dit boek eigen heeft gemaakt, is het voor elke praktiserende huisarts mogelijk om zelf een klinische vraagstelling te analyseren en ‘op te zoeken’ in de wetenschappelijke literatuur. Met deze m.i. reële pretentie levert dit boek een belangrijke bijdrage aan het concreet maken van het begrip ‘evidence-based medicine’ zonder op een diagnostisch of therapeutisch nihilisme uit te komen. Het is daarmee een verdere wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen voor de individuele huisarts. De aanbeveling in het boek om zelf een referaatclub te starten met collega's uit de HAGRO waarin periodiek een artikel – met hulp van de theorie uit dit boek -besproken wordt, lijkt eveneens voor elke collega haalbaar. Voor de huisartsopleiding is dit boek onmisbaar om de klinische epidemiologie te actualiseren en te leren toepassen naar de praktijk. Voor elke praktiserende huisarts heeft dit boek alles in zich om ‘evidence-based’ te gaan werken. Een cursus is echter wel zinvol om begeleid te leren zoeken naar ‘evidence’ op het internet en dit leren te vertalen naar de praktijk. Evidence based medicine wordt met dit boek leuk!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen