Nieuws

Leerboek gezondheidsrecht

Gepubliceerd
10 mei 2001

De auteurs van dit leerboek zijn erin geslaagd de wetgeving op het gebied van het gezondheidsrecht toegankelijk en interessant te maken voor niet-juristen. In elf hoofdstukken, elk verdeeld in korte paragrafen, worden de ontwikkelingen in de regulering van de gezondheidszorg op overzichtelijke en inzichtelijke wijze in beeld gebracht. Naast hoofdlijnen wordt de wetgeving op verschillende specifieke onderdelen van het gezondheidsrecht, zoals kwaliteit van zorg, patiëntenrechten en levensbeëindigend handelen, uiteengezet. De kennis van dokters over de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is doorgaans nogal beperkt. Dat is begrijpelijk, omdat in de opleiding tot arts en in de vervolgopleidingen na het artsexamen de aandacht niet in de eerste plaats is gericht op wet- en regelgeving. Eerder opgedane kennis is ook snel verouderd, omdat er op dit gebied nogal wat is veranderd in de laatste decennia. Het ontbrak tot nu toe bovendien aan een toegankelijk boek zoals dit waarin de (ontwikkeling van) de wet- en regelgeving op samenhangende wijze bijeen is gebracht. Het boek kan niet alleen in de belangstelling van alle huisartsen worden aanbevolen, maar vooral ook als leerboek en hulpmiddel bij de onderwijs in het gezondheidsrecht tijdens de huisartsopleiding.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen