Nieuws

Leerboek praktijkvoering

Gepubliceerd
10 augustus 2005

Of de huisarts zichzelf nu ziet als zorgverlener of als ondernemer: in het nieuwe zorgstelsel moet de gemiddelde huisarts bijscholen op het gebied van praktijkmanagement. Dit zojuist verschenen boek voorziet ruimschoots in die behoefte. De auteurs maken een onderscheid tussen het primaire proces – de medisch inhoudelijke zaken –, en het secundaire proces, dat ervoor moet zorgen dat kennis en kunde van de huisarts ook daadwerkelijk op de plaats terechtkomen waar ze nodig zijn: bij zijn patiënten. Over het goed en doelmatig organiseren van dit secundaire proces gaat dit boek. Het telt dertig hoofdstukken verdeeld over vier onderwerpen: algemeen management, werken in relatie tot medewerkers en collega’s, de huisarts als ondernemer en de wetgeving voor de huisarts. Hierin komen de meest uiteenlopende zaken aan de orde die van belang zijn voor het leidinggeven in een huisartsenpraktijk. Uitgangspunt is de huisarts met een visie op de huisartsgeneeskunde. Deze visie moet hij overdragen op medewerkers, medehulpverleners en verzekeraars om zo de zorg voor zijn patiënten te kunnen leveren die hem voor ogen staat. Motiveren, organiseren, onderhandelen, personeels- en kwaliteitsmanagement zijn vaardigheden die de huisartsondernemer zal moeten ontwikkelen, en waaraan het boek ruim aandacht besteedt. De auteurs gaan uitvoerig in op de organisatorische taken van de huisartsmanager. Ze geven praktische tips op welke wijze deze het beste uitgevoerd kunnen worden. Huisartsen die de ontwikkelingen met enige schrik tegemoet zien en die bang zijn dat ze geen tijd meer voor hun patiënten overhouden, kunnen terecht bij de hoofdstukken over preventie van burn-out, werkdrukvermindering, of het delegeren van niet-patiëntgebonden taken naar bijvoorbeeld de hagro-manager. Door het groot aantal onderwerpen in het boek is enige oppervlakkigheid her en der niet te vermijden. Echter, de geïnteresseerde lezer kan altijd nog aan het eind van elk hoofdstuk terecht bij de literatuurverwijzingen, die voor de nodige diepgang zorgen. Of een planmatige aanpak van de huisartsenzorg dé oplossing is voor de vergrijzing en toegenomen hulpvragen, zal moeten blijken. Maar huisartsen die de uitdagingen van het nieuwe zorgstelsel aan willen gaan en hun praktijkvoering bedrijfsmatig willen organiseren is dit boek een onmisbaar hulpmiddel. Daarnaast is het een must voor haio’s en startende huisartsen omdat kennis en goede wil in de toekomst wel eens onvoldoende kunnen zijn om als huisarts te overleven. H.J.C.M. Pleumeekers

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen