Nieuws

Leerboek psychiatrie

Gepubliceerd
5 oktober 2017
Voor iedereen die wil leren over de psychiatrie, met name studenten, artsen (in opleiding), psychiaters (in opleiding) en geïnteresseerde huisartsen, passeert in dit boek vrijwel alle wetenschappelijke kennis van de psychiatrie de revue. Deze editie is grondig herschreven, aangepast aan de DSM 5 en onderwijskundig verbeterd. Kortom: een zorgvuldig uitgewerkt leerboek waarin vrijwel alles wat de psychiatrie te bieden heeft, aan bod komt.
Het boek is opgebouwd uit vier delen: Psychiatrische ziekteleer, Psychiatrische stoornissen, Speciale psychiatrie en Maatschappelijke aspecten. Het boek is geschreven door meer dan tachtig psychiaters en twintig andere deskundigen uit Nederland en België.
Het eerste deel beschrijft uitvoerig de basis van de psychiatrie, de classificatie, het psychiatrisch onderzoek en de vastlegging hiervan in de ‘status mentalis’, psychische processen en psychologische modellen, nieuwe neurobiologische kennis, epidemiologie, en alle vormen van behandelingen. Op een heldere en aansprekende manier leggen Van Os en Delespaul uit hoe populatie-interventies het bevolkingsrisico op psychische stoornissen kunnen verkleinen.
Als ggz-geïnteresseerde huisartsen ging onze aandacht vooral uit naar het tweede deel, waarin alle psychiatrische syndromen systematisch worden uitgediept. De hoofdstukken zijn geschreven volgens een vast stramien: inleiding, syndromen, ontwikkeling, diagnostiek, differentiële diagnostiek, epidemiologie, etiopathogenese en behandeling. Fraaie hoofdstukken bespreken de depressieve stemmingsstoornissen, angststoornissen, trauma- en stressgerelateerde stoornissen, en psychosespectrumstoornissen. Via e-learning en casuïstiek kan de lezer zichzelf toetsen.
De eerste lijn wordt duidelijk gepositioneerd voor de minder ernstige problematiek; daarbij wordt erkend dat veel behandelrichtlijnen voortkomen uit de tweede of derde lijn en niet toepasbaar zijn in de huisartsgeneeskunde. Jammer is wel dat psychische problemen consequent vermeld worden als ‘psychiatrische’ problemen. Ook de hoofdstukken over spoedeisende psychiatrie en ouderenpsychiatrie bieden goede aanknopingspunten voor de huisarts.
Kortom: een zorgvuldig uitgewerkt leerboek waarin vrijwel alles wat de psychiatrie te bieden heeft, aan bod komt. Een aanrader voor elke huisarts die meer dan alleen de standaarden wil weten!
Marian Oud, Richard Starmans

Waardering: • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen